Sollentuna Stinsen JV AB – Godkännande av skriftligt förfarande och ändringar av obligationsvillkor

| 4 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Sollentuna Stinsen JV AB (”Bolaget”) tillkännager idag framgångsrikt slutförande av det skriftliga förfarande som inleddes den 15 juli 2022 avseende Bolagets utestående upp till 500 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån 2019/2022 med ISIN SE0013122058 (”Obligationerna”), avseende vissa ändringar av villkoren för Obligationerna (”Förslaget”).

Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att uppnå beslutsförhet, och en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna Förslaget.

Ändringarna i enlighet med Förslaget träder i kraft den 4 augusti 2022.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial har blivit anlitad som finansiell rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.

För mer information, vänligen kontakta: 
Christian Matti, VD Sollentuna Stinsen JV AB
070 270 53 25, [email protected]

Denna information är sådan information som Sollentuna Stinsen JV AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 augusti 2022 kl.15.50.

Sollentuna Stinsen JV AB (559085-9954) är ett joint venture mellan Magnolia Projekt 36 AB och Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, bildat 2016 för att utveckla fastigheten Sollentuna Stinsen 2. Bolaget är beläget på Sturegatan 6, Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.