Connect with us

Marknadsnyheter

Spaden i marken för S. Property Groups satsning på framtidens stadsdel, Brobyholm

Published

on

Under strålande sol samlades förra Lördagen samarbetspartners, riks- och kommunpolitiker samt lokalbefolkning för att gemensamt ta det första spadtaget för framtidens stadsdel Brobyholm. Här lägger investment- och fastighetsbolaget S. Property Group grunden för ett nytt bostadsområde där bostadsutvecklarna OBOS Kärnhem, Aros Bostad, Vernum Fastigheter, Blooc och Samfastigheter tillsammans bygger 250 bostäder och en förskola i etapp 1.

”Det känns förhoppningsfullt. Projektet är unikt och det är nya idéer. Vi behöver aktiva partners, som på det här sättet vill bygga och prova nytt” säger Anders Härnbro, kommunalråd i Strängnäs kommun.

Genom samarbetet med Botello skapas möjligheterna för ett hållbart boende i Brobyholm där man utnyttjar existerande teknik, gör det enkelt att agera hållbart samt optimerar för hela området, inte bara det individuella hushållet.

”Framtidens samhälle kräver att vi ökar livskvalitén för dess invånare, samtidigt som vi bättre utnyttjar de resurser vi har. Det här är något vi kan börja göra nu, med den tekniken som faktiskt är tillgänglig idag, snarare än att vänta på en magisk lösning i framtiden.” säger Botellos VD Douglas Lundholm.

Mer konkret innebär detta uppkopplade och smarta hem som inte bara sänker den boendes energikonsumtion, men även hjälper dem nyttja energin när den är som billigast. Här produceras energi lokalt via solceller på taken, energi som även kan delas med grannar och kraftnät vid överflöd.

”The Brobyholm Project will be the first holistic Smart Community that Samsung Electronics and ABB are jointly realizing – intended to combine the highest level of smartification with the highest level of energy efficiency and energy saving.” Mark Zwerner, Vice President Global Strategic Partnerships, Smart Buildings Division, Electrification and GPG BHAS, ABB.

Bostäderna ska värmas upp via närvärme, centraliserad bergvärme som produceras lokalt i området, genom ett samarbete med Megawatt Solutions, samtidigt som Tre Sverige kommer förse hela Brobyholm med 5G uppkoppling.

”I Brobyholm använder vi varken fjärrvärme eller biobränsle, i stället används ett närvärme-nät. I två energicentraler på området genererar vi bergvärme som vi sedan leder till de olika fastigheterna via ett lågtempererat kulvertnät. Under förutsättning att grön el används så är hela Brobyholmsanläggningen fri från utsläpp av koldioxid. Mängden koldioxid i atmosfären styr jordens medeltemperatur som sin tur avgör hur klimat och naturkatastrofer utvecklas.”, Ulf Jonströmer, ordförande Megawatt Solutions.

”Brobyholm kommer att ha full 5G-täckning och vara en av Sveriges snabbaste stadsdelar samt möjliggöra framtidens IoT-lösningar.” Haval van Drumpt, VD Tre Sverige.

Tillsammans kommer boende även ha möjlighet att nyttja sällanutrustning som gräsklippare och trädgårdsverktyg via delningslösningar, samt ha gemensam tillgång till elbilar via en bilpool signerad elbilio.

”Dagens bilar står oanvända över 95% av tiden. Samtidigt vill allt fler enkelt kunna ha tillgång till bil när de behöver den. Genom gemensamma elbilspooler kan vi öka nyttjandegraden, samt hjälpa de boende sänka både sina kostnader och sin miljöpåverkan.” Christian Stockeld Lindström, VD Elbilio.

Nu under Q4 påbörjas infrastrukturen i området med VA och allmänna gator, innan alla fastighetsutvecklare får tillgång till marken och kan påbörja säljstarter under 2023.

”Det här projektet är resultatet av starkt samarbete mellan kommun, bostadsutvecklare, samt teknologipartners. Här har vi jobbat hårt för att samla en bred mix av kompetenser och lösningar, som alla delar samma mål, att skapa ett bättre bostadsområde. Efter lång tid av diskussioner och planering, är det fantastiskt att äntligen vara igång!” Keyvan Houshman, VD S. Property Group.

Om Brobyholm:

Brobyholm är ett nytt, klimatsmart och modernt samhälle i Åkers Styckebruk, Strängnäs. Brobyholm är en plats som ger dig förutsättningar att leva mer, och bättre. Här hjälper tekniken dig spara tid och resurser – utan att det påverkar din vardag. Här får du tid för det som är viktigt, på riktigt. Området utvecklas av S. Property Group, Vernum, Aros, OBOS, Blooc och Samfastigheter. Här byggs 250 stycken bostäder och en förskola i etapp 1. Läs mer om, och följ projektet här: https://brobyholm.se/

Emil Brismar
Marknadschef
[email protected]

S. Property Group är ett ledande investerings-, innovations- och fastighetsbolag. Vi fokuserar på fastigheter och teknologier där vi ser tillväxtpotential driven av ekonomiska och demografiska trender. Vi kapitaliserar på vår breda expertis och våra entreprenöriella rötter för att generera en god avkastning till våra investerare och för en positiv utveckling för de platser vi skapar. S. Property Group har även två portföljbolag: Samfastigheter, som verkar inom social infrastruktur, samt Botello, som är verksam inom proptech. Huvudkontoret för S. Property Group ligger i Stockholm. Företaget har för närvarande 12 anställda. För mer information: https://sproperty.se/  

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.