Spadtag på Österåkeranstalten inleder byggprojekt som ger 240 nya platser

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

Specialfastigheter har tillsammans med Kriminalvården och Skanska påbörjat det stora byggprojekt som innebär att anstalten växer med 240 nya platser. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet genom att uppföra så kallade typhus. Projektet kommer att pågå under flera år och ske parallellt med anstaltens befintliga verksamhet.

Idag togs det första spadtaget för utbyggnaden av kriminalvårdsanstalten Österåker utanför Stockholm av Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter och Magnus Persson, vvd Skanska. Byggprojektet innebär att fyra bostadshus uppförs med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser samt ett boendehus med 16 platser för intagna, en kapacitetsökning med totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus och befintliga byggnader totalrenoveras. 

Den stora utbyggnaden av Österåkeranstalten är ett viktigt bidrag till att minska platsbristen inom kriminalvården. Det är ett komplext och spännande projekt som vi är glada över att få genomföra i samverkan med Kriminalvården och Skanska. Tillsammans bygger och utvecklar vi en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

De tio byggnader som uppförs är typhus som är optimerade för anstalter och utvecklade i ett samarbete mellan Specialfastigheter och Kriminalvården. Typhusen byggs enligt kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld och bidrar till kostnadseffektivitet i projektet, tid sparas både i projekteringsfas och uppförandefas. Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet, något som behövs då antalet personer i häkte och anstalt bedöms öka kraftigt kommande år. 

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01
Hanna Janson, kommunikationschef, tel: 010-788 62 10

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till närmare 36 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.