Specialfastigheter uppdaterar sitt gröna ramverk och emitterar en grön obligation

| 26 november, 2021 | 0 kommentarer

Specialfastigheter har uppdaterat sitt gröna ramverk vilket gör det möjligt att fortsätta att emittera gröna obligationer. Exempel på utvalda projekt som uppfyller villkoren i ramverket är nya typhus för Kriminalvården samt nya standardhus och skolor för Statens institutionsstyrelse.

Som långsiktig fastighetsägare, med hyreskontrakt som ofta löper upp till 25 år, engagerar sig Specialfastigheter i flera dimensioner av hållbarhet tillsammans med hyresgäster och samarbetspartners. Specialfastigheters uppdaterade gröna ramverk möjliggör fortsatt emittering av gröna obligationer. Dessa kommer att finansiera byggnation av gröna fastigheter samt projekt som möter behovet av energibesparing, förnyelsebara energiinstallationer och hållbart skogsbruk.

Specialfastigheter har arbetat tillsammans med SEB som utvald rådgivare i processen med uppdateringen av det nya gröna ramverket, och det oberoende analysinstitutet Sustainalytics har granskat villkoren. Både ramverket och Sustainalytics utlåtande kan hittas på specialfastigheter.se/ekonomi–finans/finansiering/grona-obligationer

I samband med publiceringen av det uppdaterade ramverket har Specialfastigheter emitterat en ny grön obligation med en volym om 316 Mkr nominellt. Obligationen har en löptid på 5,25 år och en ränta om Stibor 3 månader plus 0,75 %. Obligationen emitterades med en överkurs om 103,113 %.

Obligationen har emitterats under Specialfastigheters MTN program. En årlig investerarrapport kommer att i detalj visa allokeringen av utfallet i enlighet med de gröna villkoren.

För mer information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO
Tel 010-788 62 04

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 31 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *