Specialfastigheters delårsrapport januari-juni 2022: Ökade investeringar höjer marknadsvärdet

| 14 juli, 2022 | 0 kommentarer

Specialfastigheter har en underliggande stabil verksamhet och är i en tillväxtfas med investeringar i kvartalet på närmare en miljard kronor. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår nu till nästan 36 miljarder kronor. 

  • Hyresintäkterna ökade med 2,0 % till 1 106 (1 084) Mkr 
  • Förvaltningsresultatet minskade till 657 (764) Mkr      
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 217 (-77) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 130 (-1) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 (614) Mkr 
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 35 659 (33 761) Mkr

Akut platsbrist hos flera kunder och ökande produktionskostnader
Kriminalvården befinner sig i stabsläge på grund av stor platsbrist och Specialfastigheter arbetar med både tillfälliga lokaler och permanenta typhus för att tillgodose behovet. Även kunden Statens institutionsstyrelse har gått upp i stabsläge. Vi har utvecklat typhuslösningar för att effektivt kunna möta lokalbehoven med moderna och mer ändamålsenliga lösningar.

Vi ser en fortsatt ökning av priser på byggmaterial och ett intensivt arbete pågår med fokus på kostnadskontroll, resursförsörjning och tidplaner för att minimera påverkan av prisuppgångarna. 

Kraftigt stigande marknadsräntor
Den höga inflationen har drivit upp marknadsräntorna vilket fördyrar upplåningen. Specialfastigheter har ett mycket starkt kreditbetyg, AA+, och har under kvartalet emitterat femåriga obligationer om sammanlagt 2 250 Mkr med fasta räntor. Räntenivåerna för dessa obligationer har successivt stigit. 

– Vår stora och växande projektvolym ökar marknadsvärdet. Vi är glada för den rejäla tillväxten och samtidigt tacksamma för att vi är ett så stabilt bolag när omvärlden är osäker och finansmarknaden orolig, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se
 

Informationen är sådan som Specialfastigheter Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 11:50 CET.

För ytterligare information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till närmare 36 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.