Stark finansiell ställning samt nya finansiella mål

| 4 februari, 2021 | 0 kommentarer

Peabs bokslutskommuniké januari – december 2020

– Trots att det gångna året blev dramatiskt i världen så redovisade Peab en stark utveckling. Orderingången var fortsatt stabil och ett starkt kassaflöde förbättrade vår finansiella ställning. Såväl förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheterna som utdelningen av Annehem Fastigheter bidrog till ett högt resultat och till att tydliggöra vår kärnaffär, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättning 15 424 Mkr (15 858), varav förvärvad verksamhet 1 412 Mkr
 • Rörelseresultat 1 825 Mkr (797), varav förvärvad verksamhet netto 42 Mkr och effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 952 Mkr
 • Rörelsemarginal 11,8 procent (5,0), exkluderat effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 5,7 procent
 • Resultat före skatt 1 807 Mkr (772)
 • Resultat per aktie 5,62 kr (2,10)
 • Orderingång 12 189 Mkr (12 096), varav förvärvad verksamhet bidrog med 1 113 Mkr
 • Kassaflöde före finansiering 1 763 Mkr (1 095)
 • Utdelning och notering av Annehem Fastigheter genomförd

Januari – december 2020

 • Nettoomsättning 57 417 Mkr (55 349), varav förvärvad verksamhet 5 891 Mkr
 • Rörelseresultat 3 541Mkr (2 610), varav förvärvad verksamhet netto 250 Mkr och effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 952 Mkr
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (4,7), exkluderat effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter 4,5 procent
 • Resultat före skatt 3 433 Mkr (2 579)
 • Resultat per aktie 10,00 kr (7,25)
 • Orderingång 49 735 Mkr (44 130), varav förvärvad verksamhet bidrog med 4 357 Mkr. Orderstock 42 709 Mkr (42 494)
 • Kassaflöde före finansiering 2 779 Mkr (1 025), varav förvärvslikvid uppgick till -3 184 Mkr
 • Nettoskuld 3 873 Mkr (7 535)
 • Soliditet 36,2 procent (32,5)
 • Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr (-) per aktie
 • Nya finansiella och icke-finansiella mål fastställda

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab,

nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, kl. 08:00 CET.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 57 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *