Stark orderingång under första kvartalet för Infranord

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Infranord delårsrapport januari – mars

Januari – mars

  • Orderingången under perioden var 2 030 (659) MSEK
  • Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 8 612 (6 546) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 791 (892) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -65 (-44) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -52 (-37) MSEK
  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -0,38 (-0,27) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50 (189) MSEK

– Vår historiskt höga orderstock skapar förutsättningar för en fortsatt långsiktig lönsamhet. Under kvartalet har vi bland annat tilldelats kontrakt för basunderhåll på Bergslagspendeln och Dalabanan och i Norge har vi fått i uppdrag att bygga en ny kraftledningsanläggning på Sörlandsbanan. Infranords ledningsresurser kan tack vare borttagna coronarestriktioner öka närvaron i projekten och bidra till ytterligare fokus på säkerhetsarbete och projektstyrning. Det råder för närvarande stor osäkerhet om hur kriget i Ukraina kommer påverka Infranords verksamhet framöver, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.

För mer information kontakta:

Henrik Löfgren, VD Infranord

Telefon: 010-121 70 00

[email protected]
 

Charlotte Lindahl, CFO Infranord

Telefon: 010-121 28 18

[email protected]

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 750 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.