Statistik om varumärken: Rekordantal ansökningar under coronaåret – flest inom utbildning, underhållning samt idrott och kultur

| 7 februari, 2021 | 0 kommentarer

Sammanlagt 3 620 nationella varumärkesansökningar lämnades in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) 2020, vilket är drygt 400 fler än året innan.

När du ansöker om varumärke ska du alltid ange de varor eller tjänster för vilka du vill använda varumärket. De varor och tjänster som varumärken används för är indelade i 45 klasser.

De populäraste klasserna var desamma som året innan.

Se statistiken för antalet nationella varumärkesansökningar klassvis: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/tilastoja/luokkatilasto.html
 

Läs mer om klassificering av varor och tjänster: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/registreringavvarumarke/varumarkesklassificering.html

Statistik om varumärken

PRS publicerar varje månad statistik om antalet ansökningar och en gång per år statistik om antalet ansökningar klassvis och landsvis. Årsstatistik finns också om de största innehavarna av internationella registreringar. Läs mer om varumärkesstatistik: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/tilastoja.html
Varumärket är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel. Varumärkena är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke.  Läs mer om varumärken: https://www.prh.fi/sv/tavaramerkit/registreringavvarumarke/millainen.html

Ytterligare information:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5399

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *