Statistik över patent: Finländska företag lämnar in största antalet patentansökningar inom digital telekommunikation

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

År 2021 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot största antalet nationella patentansökningar inom digital telekommunikation. Digital telekommunikation var det populäraste teknikområdet även i internationella ansökningar.

Patentansökningar i Finland

Inom digital telekommunikation lämnades det in 199 nationella patentansökningar. Mätteknik stod för det näst största antalet inlämnade patentansökningar, 109 stycken. Inom byggteknik lämnades det in 104 ansökningar.

Se hela statistiken:  https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja/teknikomradesvis.html

År 2021 tog PRS emot sammanlagt 1 662 patentansökningar, medan antalet året innan var 1 685.

Internationella patentansökningar

 

I fråga om internationella patentansökningar (PCT) som finländska företag lämnar in ligger tyngdpunkten efter toppen på lite andra teknikområden än i nationella ansökningar.

Av de finländska PCT-ansökningar som i fjol blev offentliga gällde mer än en fjärdedel, 521 ansökningar, digital telekommunikation. På andra plats fanns telekommunikation med 110 ansökningar. Den tredje platsen delades av hantering och datorteknik, båda med 105 ansökningar.

Den nationellt populära byggtekniken kommer först på 12 plats i popularitetsmätningen med 39 ansökningar.

År 2021 tog PRS emot sammanlagt 1 907 internationella PCT-ansökningar, medan antalet året innan var 1 676.

Siffrorna som gäller PCT-ansökningar finns tillgängliga i internationella statistiken för World Intellectual Property Office (WIPO Statistics Database): https://www.wipo.int/ipstats/

Statistik över patent på PRS webbplats

 

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet patentansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Gå till patentstatistik: https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja.html .

Ytterligare information:

Olli Sievänen

Ledande rådgivningsingenjör

Patent- och registerstyrelsen

Tfn mån–fre 029 509 5438

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.