Statistik över varumärken: Ordmärke är den populäraste varumärkestypen

| 19 juni, 2022 | 0 kommentarer

Mer än hälften av alla varumärken som har ansökts om under de senaste åren är ordmärken. Ett ordmärke kan bestå av ord, bokstäver, siffror eller av vilka andra tecken som helst som skrivs med textbehandlingsprogram.

Den näst största gruppen är figurmärken med ordelement. Dessa utgör cirka 37 procent av alla ansökta varumärken.

 

Den tredje gruppen är figurmärken ensamma, vars andel är cirka tre procent. 

 

De övriga märkestypernas andelar av alla ansökta varumärken är små. Årligen ansöks om ett tiotal tredimensionella märken – med ord eller utan. Ansökningar om andra märkestyper, såsom färg- eller positionsmärken, lämnas in sporadiskt.

 

I och med reformen av varumärkeslagen blev det möjligt år 2019 att registrera multimediemärken, dvs. varumärken som innehåller ljud och rörliga bilder, men hittills har inte någon i Finland ansökt om ett sådant märke.

 

Se våra exempel på varumärken på prh.fi.

 

Statistik på PRS webbplats

 

 På vår webbplats hittar du följande statistik:

  • varumärkesansökningar och internationella registreringar
  • handläggningsstatistik
  • klasstatistik
  • landstatistik
  • varumärkesägare.

 

Läs mer om statistik över varumärken på prh.fi.

 

Information om varumärken

 

Varumärket är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel. Varumärkena är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke.Läs mer om varumärken på prh.fi.

 

För mer information kontakta

Tuulimarja Myllymäki

ledande rådgivande jurist

Patent- och registerstyrelsen

tfn mån–fre 029 509 5399

Om oss

Vi arbetar för företagens och sammanslutningarnas bästa.

Vi registrerar företag, föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar samt företagsinteckningar och LEI-nummer. Vi granskar och beviljar patent samt registrerar nyttighetsmodeller. Vi registrerar också varumärken för produkter och tjänster samt mönsterskydd för design. Vi godkänner revisorer och svarar för tillsynen över dem. Vi utövar tillsyn över stiftelsers verksamhet och över kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi erbjuder våra kunder rådgivning och utbildning. Vi ger information om företag, sammanslutningar och immateriella rättigheter.

Vi är också nyhetsgranskningsmyndighet (ISA) och myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (IPEA) för internationella PCT-patentansökningar.

Vi hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde och förhandlar årligen med ministeriet om resultatmålen för vår verksamhet. Vi är ett nettobudgeterat ämbetsverk, vilket innebär att vi täcker cirka 95 procent av våra utgifter med våra serviceinkomster.

Läs mer: https://www.prh.fi/sv/presentation_och_uppgifter.html

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.