Connect with us

Marknadsnyheter

Stenastiftelsen stöttar Rädda Barnens och Röda Korsets arbete för drabbade i Ukraina

Published

on

Vid sitt senaste styrelsemöte beslutade Stenastiftelsen att stötta Rädda Barnen och Röda Korset med 2,5 miljoner kronor vardera. Pengarna ska användas till organisationernas breda och akuta arbete med att hjälpa dem som drabbats av konflikten i Ukraina. 

Situationen i Ukraina har lett till en humanitär katastrof och stort behov av de insatser som Rädda Barnen och Röda Korset kan bidra med. Organisationerna arbetar både i Ukraina, dess grannländer dit många flytt och i Sverige. Läget är akut och det handlar om att rädda liv.

Några exempel på vad Rädda Barnen och Röda Korset bistår med:

 • Mat, dricksvatten och hygienartiklar
 • Tak över huvudet och trygga platser
 • Första hjälpen och sjukvård
 • Medicinsk utrustning och vattenförsörjning till sjukhus
 • Psykologiskt stöd och läkande lek för barn
 • Kontantstöd
 • Reparation av livsnödvändig infrastruktur som vattenledningar

”Vi är oerhört tacksamma över Stenastiftelsens generösa gåva som kommer att göra stor skillnad för barnen som drabbas av situationen i Ukraina”, säger Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen.

”Vi vill rikta ett stort tack till Stenastiftelsen för deras viktiga bidrag. Genom detta stöd kommer Röda Korset fortsätta mobilisera för att på bästa sätt svara upp mot de stora humanitära behov vi ser i och runt Ukraina, och se till att fler människor får skydd, mat och medicin”, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

”Syftet med vår donation är att ge humanitärt stöd till civilbefolkningen i den akuta situation som råder i Ukraina. Rädda Barnen och Röda Korset har upparbetade strukturer och goda förutsättningar att snabbt göra nytta. Därför väljer vi att hjälpa dem som drabbats genom att donera till de organisationerna”, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Foton:
Bild 1 från en av Rädda Barnens barnvänliga platser i Rumänien, Fotograf: Dan Stewart
Bild 2 från Röda Korset vid gränsen mot Ukraina – Slovakien; Fotograf: Marko Kokic

För mer information, vänligen kontakta:
Birgitta Plyhm
PR, Stenastiftelsen
+46 707 77 12 90
[email protected]

Anne Thorngren
Pressekreterare
Rädda Barnen
+46 723 57 67 56

[email protected]

Björn Forsbeck
Pressekreterare
Röda Korset
+46 702 98 74 45

[email protected]

Rädda Barnen  är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi finns på plats där vi gör mest nytta för barn – i Sverige och runt om i världen. Med fokus på långsiktigt hållbara insatser, gör vi omedelbara och bestående skillnader i barns liv. Vi gör helt enkelt världen lite bättre för barn, varje dag. Vi är på plats i Ukraina och hjälper barnen – Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Röda Korset är världens största katastroforganisation, finns i 192 länder och har 14 miljoner volontärer. Röda Korset är på plats i Ukraina och har hjälpt människor varje dag sedan konflikten startade för åtta år sedan – och kommer att fortsätta göra det.  Röda Korset kämpar nu för att hjälpa människor med akuta humanitära behov och att rädda liv har högsta prioritet. Ukraina – stora hjälpbehov i konfliktens spår | Röda Korset (rodakorset.se)

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2021 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Q2 2022: Korrigering av uppgifter i delårsrapport för kvartalet april–juni 2022

Published

on

By

Stockholm, 29 november 2022 (19:35 CET)

I samband med Novedo Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) arbete med delårsrapporten för perioden juli – september 2022 har bolaget uppdagat felaktiga uppgifter i delårsrapporten för perioden april – juni 2022 som publicerades den 19 augusti 2022. De felaktiga uppgifterna består i att en positiv post om 19,3 MSEK felaktigt redovisats i finansnettot i resultaträkningen i stället för som en balanspost goodwill.

Bolaget gör därmed följande rättelser och korrigeringar av uppgifter i totalresultatet för koncernen i sammandrag i delårsrapporten för kvartalet april-juni 2022:

 • Kvartalets resultat före skatt i koncernen uppgick till -1 898 TSEK, men angavs felaktigt uppgå till 17 374 TSEK.
 • Kvartalets resultat uppgick till -7 936 TSEK, men angavs felaktigt uppgå till 11 336 TSEK.

Korrigerad resultat- och balansräkning för Q2 2022 tillsammans med förändring i eget kapital bifogas detta pressmeddelande och finns även att läsa på www.novedo.se.

Bolagets delårsrapport för perioden juli – september 2022 offentliggörs den 30 november 2022.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Eriksson
CFO

[email protected]
Mobil: +46 (0)709 10 56 68

Denna information är sådan information som Novedo Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2022 kl. 19:35 CET.

Continue Reading

Marknadsnyheter

AstraZeneca announces sale of its West Chester, Ohio (US) manufacturing site

Published

on

By

National Resilience, Inc. to expand site and support future growth of its medicines manufacturing capabilities.

AstraZeneca today announces the sale of its West Chester site in Ohio, US, to National Resilience, Inc. (Resilience), a technology-focused manufacturing company dedicated to broadening access to complex medicines.

Andrew Wirths, Senior Vice President, Americas Supply Region, AstraZeneca, said: “As part of our long-term strategy to ensure our global supply network remains fit for the future, we are continuously optimising our manufacturing footprint to meet the evolving needs of our pipeline and portfolio. The transfer of our West Chester site to Resilience will enable the continued supply of AstraZeneca medicines to patients, as well as the continued employment for more than 500 people working at the West Chester site. I’m encouraged by Resilience’s plans to transform the site into their drug product centre of excellence.”

“The West Chester site will play an important role in the delivery of our mission to broaden access to complex medicines, protect biopharmaceutical supply chains, and strengthen domestic preparedness,” said Rahul Singhvi, Sc.D, Chief Executive Officer of Resilience. “I’m confident that West Chester’s premier capabilities, including the talented employees who are joining Resilience, will help us expand our business in new directions.”

AstraZeneca expects to complete the sale in the first quarter of 2023, with a phased transition of services.

Notes

About AstraZeneca
AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development, and commercialisation of prescription medicines in Oncology, Rare Diseases, and BioPharmaceuticals, including Cardiovascular, Renal & Metabolism, and Respiratory & Immunology. Based in Cambridge, UK, AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. Please visit astrazeneca.com and follow the Company on Twitter @AstraZeneca.

Contacts
For details on how to contact the Investor Relations Team, please click here. For Media contacts, click here.

About Resilience

Resilience is a technology-focused biomanufacturing company dedicated to broadening access to complex medicines. Founded in 2020, the company is building a sustainable network of high-tech, end-to-end manufacturing solutions to ensure the treatments of today and tomorrow can be made quickly, safely, and at scale. Resilience seeks to free its partners to focus on the discoveries that improve patients’ lives by continuously advancing the science of biopharmaceutical manufacturing and development. For more information, visit www.Resilience.com and follow us on social media: @IncResilience on Twitter and Resilience on LinkedIn.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Flexion genomför spridningsemission för att öka marknadskännedomen och antalet aktieägare

Published

on

By

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I FLEXION MOBILE PLC. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

London, 29 november 2022

Styrelsen för Flexion Mobile Plc (”Flexion” eller ”Bolaget”) (Nasdaq: FLEXM) har i dag beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier till allmänheten i Sverige om högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att öka marknadens kännedom om Flexion samt få en större spridning av ägandet i Bolaget och därigenom skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien samt tillföra Bolaget kapital och finansiera tillväxtsatsningar och den fortsatta förvärvsstrategin. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet kommer motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 30 november till och med den 8 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.

VD Jens Lauritzson kommenterar

”Sedan noteringen 2018 har Flexion tagit en världsledande och unik position på mobilsspelmarknaden tack vare vår unika tjänst som kopplar ihop spelutvecklare med nya konsumenter. Vår starka marknadsposition har lagt grunden för den snabba tillväxten i bolaget. Det senaste kvartalet växte vi organiskt med 111 procent jämfört med samma period förra året.”, säger Jens Lauritzson, vd och medgrundare av Flexion, och fortsätter:

”Eftersom vi aldrig gjorde en traditionell IPO och roadshow har den svenska aktiemarknadens kännedom om Flexion varit låg, något vi nu vill förbättra genom den här spridningsemissionen. Vi har därför valt Avanza och deras fantastiska kundbas för att sprida budskapet om Flexion.”

Erbjudandet i sammandrag

 • Erbjudandet omfattar högst 2 100 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige. Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt.
 • Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under anmälningsperioden, som kommer att löpa från och med den 30 november till och med den 8 december 2022, med en rabatt om tio (10) procent.
 • Erbjudandet uppgår till högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt. Då Erbjudandet kan uppgå till högst cirka 25,3 MSEK kan antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, bli färre än 2 100 000.
 • Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare.
 • Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 300 aktier, och därefter i jämna poster om 10 aktier.
 • Flexion har idag offentliggjort ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Avanzas hemsida.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Flexion är ett globalt snabbväxande teknologibolag som fokuserar på marknadsföringstjänster till ledande spelutvecklare. Grunden i Bolaget är distribution och marknadsföring av mobilspel i alternativa appstores från bland andra Amazon, Samsung, ONE store, Huawei, och som nyligen meddelats, Microsoft Store på Windows 11. Flexion är, enligt Bolagets bedömning, världsledande inom detta segment och genererar för de sju största spelen i Bolagets spelportfölj motsvarande cirka 10 MUSD i bruttoförsäljning per spel och år. Modellen är mycket skalbar vilket har visat sig i en låg marginalkostnad där kostnadsnivån är relativt konstant oavsett grad av tillväxt.

Flexion har, ur flera avseenden, en stark och unik position på spelmarknaden och fortsätter att växa kraftigt. De totala intäkterna under det tredje kvartalet 2022 ökade med 138 procent till 18,5 MGBP jämfört med samma period föregående år. Justerad EBITDA ökade till 1,5 MGBP och kassan uppgick till 10,5 MGBP. Långsiktig tillväxt har också varit stark. Under perioden 2018 till och med 2021 har Flexion ökat sina intäkter med cirka 473 procent, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 79 procent.

Vid sidan av stark organisk tillväxt arbetar Flexion med att bredda erbjudandet och erbjuda ytterligare marknadsföringstjänster till sin kundbas, vilket är helt i linje med Bolagets strategi att vara en komplett servicepartner till spelutvecklare. Denna expansionsfas inleddes i början av 2022 då Flexion förvärvade Audiencly, en ledande aktör inom så kallad influencer marketing för spel samt investerade i Liteup Media, också aktiva inom influencer marketing för spel. Genom dessa investeringar har Flexion för avsikt att ta en ledande position även inom detta segment.

I syfte att utöka marknadens kännedom om Flexion, öka antalet aktieägare och likviditeten i aktien har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Erbjudandet. Bolagets bedömning är att marknaden där Flexion är verksamt kommer fortsätta att växa och att det kan uppstå flera intressanta investeringsmöjligheter. En förstärkt finansiell ställning ger Bolaget möjligheter fortsätta sin framgångsrika strategi.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 2 100 000 nyemitterade aktier och teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 30 november till och med 8 december 2022 med en rabatt om tio (10) procent. Inget courtage utgår för tecknade aktier. Erbjudandet är endast tillgängligt i Sverige. Erbjudandet kan inte överstiga ett värde om 2,5 MEUR, motsvarande cirka 25,3 MSEK, vilket innebär att antalet aktier i Erbjudandet, beroende på slutlig teckningskurs, kan understiga 2 100 000 aktier.

Vid full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget högst cirka 25,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 2,3 MSEK. Erbjudandet kan innebära en utspädningseffekt, beräknat på antalet aktier i Flexion före Erbjudandet, om högst cirka 3,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget genom att antalet aktier ökar med högst 2 100 000.

I syfte att möjliggöra leverans till investerare i samband med tilldelningen i Erbjudandet har den största aktieägaren Mobile Sensations Ltd, ett av Jens och Per Lauritzson helägt bolag, lånat ut 2 100 000 aktier till Avanza Bank AB.

Indikativ tidplan

 • Ett informationsmemorandum har idag, den 29 november 2022, offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.
 • Anmälningsperioden löper mellan den 30 november till och med den 8 december 2022 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank AB tillhanda senast kl. 17:30 (CET) den 8 december 2022.
 • Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 9 december 2022.
 • Information om tilldelning beräknas ske omkring den 9 december 2022 genom upprättande av avräkningsnota.

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Flexion i Erbjudandet.

För mer information kontakta:

Niklas Koresaar
Chief Financial Officer
+44 207 351 5944

[email protected]

Denna information har lämnats för offentliggörande, genom den kontaktperson som anges ovan, den 29 november 2022 kl. 18:02 (CET).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Flexion. Inget prospekt kommer att upprättas. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Flexion kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Flexion har offentliggjort idag den 29 november 2022. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Flexion för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Flexions aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Flexion anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Flexion inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.