Stor ökning av inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

Det beviljade beloppet i årets fördelning av bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek är 34 miljoner kronor – en höjning med 10 miljoner jämfört med föregående år. Uppsökande arbete och digital närvaro är en stark tendens under pandemin i kommunernas läsfrämjande verksamhet riktad mot barn och unga.

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in ansökningar från 258 kommuner (jämfört med 240 år 2020) och nästan alla beviljade har fått höjt bidrag.

– Ansökningarna visar på en hög och jämn kvalitet i kommunernas läsfrämjande arbete, säger Anna Hällgren, handläggare på Kulturrådet.    
 
Syftet med bidraget är att främja barns och ungas intresse för läsning genom ökad tillgång till litteratur och medier. I ansökningarna beskriver kommunerna sin läsfrämjande verksamhet och redovisar folk- och skolbibliotekens medieanslag för föregående och innevarande år.  

Tre tendenser bland årets ansökningar

  • I folkbibliotekens arbete med läsfrämjande för de yngsta finns oftast en utvecklad samverkan över professionsgränser, framför allt när det gäller barnhälsovård, förskola och familjecentraler.
  • Många kommuner beskriver en stor pandemi-påverkan, framför allt vad gäller folkbibliotekens verksamhet. Omställningar har gjorts och barn och unga har kunnat mötas på nya sätt genom uppsökande verksamhet och digitala kanaler.
  • Det har blivit vanligt med kapprumsbibliotek och förskolebibliotek syns också mer och mer. Förskolebibliotekarier finns med i ett par ansökningar. 

Digital omställning och uppsökande verksamhet

Filipstad och Ydre är exempel på kommuner som i sina ansökningar beskriver hur de jobbat med digital omställning och uppsökande verksamhet på grund av Corona-pandemin: 

Från Ydres ansökan: 
”Under pandemiåret har vi arbetat uppsökande med läsfrämjande aktiviteter såsom högläsning, läspepp och skapande utomhus på platser där barn och familjer samlas, till exempel vid skridskobanan och alpinanläggningen samt erbjudit popup-verksamhet med vår lådcykel.” 
 
Filipstads kommun om sitt arbete: 
”På grund av den rådande situationen planerar vi i första hand digitala läsfrämjandearbeten för att kunna erbjuda verksamhet på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt. Digitala författarbesök, digitala föreställningar och föreläsningar, digitala workshops till exempel poesi, serieskapande, kreativt skrivande, sommarprojektet ’Läsjakten’, popup-bibliotek utomhus.” 

Läs mer

Inköpstöd till folk- och skolbibliotek, fördelning 2021 
Om bidraget 

Ytterligare information

Anna Hällgren
Handläggare
08 519 264 12
[email protected]

Nina Suatan
Handläggare
08 519 264 51
[email protected]

Stefan Zachrisson
Kommunikatör
08 519 264 08
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *