Stora Enso introducerar ändrad definition av operativt EBITDA, höjt strategiskt mål för Wood Products-divisionen samt investeringar för 2018

| 7 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 07, 2017 17:30 CET

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-11-07 kl. 18.30 EET

Ändrad definition för operativt EBITDA (icke IFRS-baserat mått)

Med början fjärde kvartalet 2017 kommer Stora Enso att inkludera operativt EBITDA för sina intressebolag (investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden) i koncernens operativa EBITDA. Tidigare har Stora Enso bara inkluderat intressebolagens operativa rörelseresultat i koncernens operativa rörelseresultat.

Förändringen kommer att påverka följande nyckeltal:

  • operativt EBITDA
  • operativ EBITDA-marginal
  • nettoskuld/operativt EBITDA senaste 12 månaderna

Det operativa rörelseresultatet, delsummorna i koncernens resultaträkning och koncernens övriga IFRS-mått kommer inte att påverkas.

Den nya definitionen för det icke IFRS-baserade måttet avseende operativt EBITDA är: rörelseresultat exklusive operativ minskning i värdet av biologiska tillgångar, av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar, jämförelsestörande poster samt värdering till verkligt värde. I definitionen ingår poster i respektive dotterbolag, samarbetsarrangemang samt investeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden.

Historiska siffror räknas om i enlighet med den nya redovisningsmodellen och redovisas i tabellerna i slutet av detta börsmeddelande.

Nya strategiska finansiella mål för division Wood Products

Det finansiella målet avseende den operativa avkastningen på operativt kapital (ROOC) för Stora Ensos division Wood Products har höjts från 18 % till 20 %. Detta för att bättre reflektera divisionens högre andel av mervärdesprodukter och den övergripande resultatpotentialen.

Investeringar 2018

Stora Enso har nyligen framgångsrikt genomfört flera stora investeringar. Koncernen fortsätter nu succesivt att minska sina investeringskostnader (exkl. investeringar i biologiska tillgångar) till avskrivningsnivå. För 2018 uppskattas investeringskostnaderna ligga på 550–600 MEUR, inklusive 100 MEUR i biologiska tillgångar. De årliga avskrivningarna beräknas för 2018 uppgå till 490–510 MEUR och den operativa minskningen av värdet av biologiska tillgångar till 50–70 MEUR. I dessa investeringskostnader ingår inte potentiella förvärv eller avyttringar.

Avstämning av operativ lönsamhet
 

Enligt tidigare rapportering
 

Omräknat
 

Förändring
 

Operativt EBITDA per segment
 

Enligt tidigare rapportering
 

Omräknat
 

Förändring
 

Operativ EBITDA-marginal per segment
 

Enligt tidigare rapportering
 

Omräknat
 

Förändring
 

Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna
 

Enligt tidigare rapportering
 

Omräknat
 

Förändring
 

Webbsändning från kapitalmarknadsdag
 

I morgon hålls Stora Ensos kapitalmarknadsdag i London. Programmet utgörs huvudsakligen av en uppdatering om Stora Ensos strategi med bland annat en fördjupad genomgång av verksamheten i divisionerna Consumer Board, Packaging Solutions och Biomaterials. Livesändningen på nätet börjar kl. 11.30 brittisk tid (12.30 CET, 13.30 EET). Välkommen att följa webbsändningen på
https://edge.media-server.com/m6/p/w3h5m973
.
 

För ytterligare information, kontakta:
 

Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:

Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA.
storaenso.com
 

STORA ENSO OYJ
 

För ytterligare information, kontakta:
 

Carl Norell

presschef Stora Enso Sverige

tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:

Ulla Paajanen-Sainio

chef för investerarrelationer

tel. +358 40 763 8767

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *