Storskogen emitterar framgångsrikt seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 2 miljarder

| 24 november, 2021 | 0 kommentarer

Stockholm, 24 november, 2021 – Storskogen Group AB (publ) (“Storskogen”) emitterar framgångsrikt seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 2 miljarder.

Storskogen har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 2 miljarder inom ett rambelopp om SEK 5 miljarder. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 300 baspunkter och förfaller den 1 december 2025.

Emissionslikviden kommer att användas till generella företagsändamål inklusive förvärv, företagsinvesteringar samt återbetalning av befintlig skuld som tagits upp för sådana ändamål.

“Under maj i år gjorde vi en stark entré på den nordiska kapitalmarknaden genom vår första obligation. Vi är väldigt glada över att vi idag, med en stark rapport för det tredje kvartalet i ryggen och en lyckad börsnotering, kan fortsätta denna resa på kapitalmarknaden genom att emittera ytterligare obligationer om 2 000 miljoner kronor.”, säger Daniel Kaplan, vd och medgrundare av Storskogen.

“Genom denna emission stärker vi vår kapitalstruktur ytterligare och möjliggör för en än snabbare förvärvstakt internationellt”, säger Lena Glader, CFO på Storskogen.

Storskogen avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Nordea har agerat Global Coordinator och DNB Markets, Nordea, SEB och Swedbank har agerat joint bookrunners i samband med transaktionen.

Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Kaplan, vd och medgrundare
Tel: +46 73-920 94 00 
E-post: [email protected]

Lena Glader, CFO
Tel: +46 73-988 44 66
E-post: [email protected]

Michael Metzler, Press Officer
Tel: +46 70 – 455 58 81
E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2021 kl. 21:45 CET.

Om Storskogen

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *