Connect with us

Marknadsnyheter

Streamify offentliggör delårsrapport q3 2022

Published

on

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport q3 för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rekordstarkt avslut på kvartalet vad gäller kundtillströmningen och glädjande nog har båda affärsområdena vuxit kraftigt under året med 111%, Johan Klitkou vd Streamify AB

2022-07-01 -> 2022-09-30, tredje kvartalet
• Nettoomsättning uppgick till 322 KSEK (536 KSEK).
• Nettomsättningstillväxt -40% YoY
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 944 KSEK (-2 711 KSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,49 SEK).
• MRR* 120 KSEK, YRR 1 440 KSEK**

2022-01-01 -> 2022-09-30, första 9 månaderna
• Nettoomsättning uppgick till 1 746 KSEK (829 KSEK).
• Nettoomsättningstillväxt 111% YoY
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 159 KSEK (-6 062 KSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -1,15 SEK (-1,09 SEK).
• MRR* 120 KSEK, ARR 1 440 KSEK**

Definitioner:
*MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.
**ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12.
Med “Streamify” eller ”Bolaget” avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399. Antal aktier i Streamify per den 30 september 2022 uppgår till 7 933 890 aktier (5 578 070).

Väsentliga händelser
• Den 16 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med stockholmsbaserade Awelin som hjälper e-handlare att skapa lönsam tillväxt genom optimerad marknadsföring. Partnerskapet med Streamify innebär ett komplement till deras erbjudande och Live Shopping är ett format som de tror har en positiv påverkan för e-handlares lönsamma tillväxt.
• Den 24 augusti meddelade Streamify att bolaget har tecknat ett avtal med CC Shoes med mål att ta nya geografiska kliv med Live Shopping från Streamify.
• Den 30 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har förlängt samarbetet med Entire Stories ytterligare ett år efter ett framgångsrikt pilotprojekt med Live Shopping.
• Den 8 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett tolvmånadersavtal med Blankens, som vill förstärka närvaron för sina digitala kunder och inspirera fler till rätt köp med live shopping.
• Den 12 september 2022 beslutade Streamifys styrelse om en företrädesemission av 3 966 945
units bestående av två (2) aktier, och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), tillsammans units
(”Units”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,75 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 5 950 417 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 11 504 140 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 537 195 SEK.
• Den 21 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med Nordic Superfood som säljer hälso- och skönhetsprodukter. Med Live Shopping från Streamify vill de erbjuda besökare på egen sajt en utbildande kanal för kunskapsdelning och relationsbyggande kommunikation.
• Den 28 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.
• Den 30 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med sminkbolaget Hickap. Skönhetsmärket startades av entreprenörerna Emil och Wilma Holmqvist som avser att skapa mer engagerat innehåll i sin e-handeln och öka närheten till sina kunder med Live Shopping.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 5 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med influencerkubatorn Hubso. Med Live Shopping från Streamify applicerar de ytterligare en säljkanal för kreatörerna att kommunicera via med sin målgrupp, men där huvudfokus är värdeskapande innehåll, inkludering och “community building”.
• Den 9 oktober 2022 meddelade Streamify att förträdesemissionen blev tecknad till 73,6 procent
och tillför Bolaget cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Streamify med 904 868,61 SEK, från cirka 1 229 752,95 SEK till cirka 2 134 621,56 SEK och antalet aktier ökar med 5 837 862, från 7 933 890 till 13 771 152 aktier.
• Den 10 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med IHM Business School som tillsammans med Streamify breddar kursutbudet med utbildning i Live Shopping för att möta branschens behov.
• Den 21 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med outdoormärket Garphyttan som förstärker sitt community med hjälp av Live Shopping via Streamify.
• Den 2 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med fjällturismbolaget Skistar AB. Skistar ansåg att Streamify var den tjänst som levererade den bästa paketeringen för Live Shopping, utifrån deras behov.
• Den 3 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med Akademibokhandeln, som är Sveriges ledande bokhandelskedja. Akademibokhandeln ser samarbetet tillsammans med Streamify som en möjlighet att växla upp deras satsning på live shopping med flera inspirerande format.
• Den 7 november meddelade Streamify att Bolaget har inlett ett samarbete med PostNord.
PostNord kommer att använda konceptet Live Shopping som en del i sin rekryteringsprocess av nya terminalarbetare, chaufförer och brevbärare. I framtiden ser man också att formatet kommer att kunna implementeras i bland annat deras Graduate-program.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: [email protected]
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.