Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2021

| 21 juli, 2021 | 0 kommentarer

Viktiga händelser under kvartalet

  • Försäljningen under kvartalet ökade med 24 % i lokala valutor och rörelseresultatet förbättrades till 17,3 (9,6) Mkr främst beroende på en stark utveckling inom Avvecklings- och strålskyddstjänster.
  • Större strategiskt viktiga avtal tecknades under kvartalet. Avvecklings- och strålskyddstjänster tecknade treårs-avtal på totalt 135 Mkr för avvecklingstjänster och Bränsle- och materialteknik ett femårigt samarbetsprogram på totalt 110 Mkr.

 

Kvartal

6 månader Helår
Q2 2021 Q2 2020 2021 2020 2020
Försäljning, Mkr 201,2 167,8 364,0 320,7 721,9
Rörelseresultat, Mkr 17,3 9,6 25,3 13,1 46,0
Rörelsemarginal, % 8,6 5,7 7,0 4,1 6,4
Resultat efter skatt, Mkr 13,0 8,2 15,3 7,7 35,2
Fritt kassaflöde, Mkr –16,9 11,0 –7,0 35,1 64,9
Nettoskuld, Mkr 34,6 50,2 34,6 50,2 24,8
Nettoskuldsättningsgrad, % 10,6 16,2 10,6 16,2 7,9
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,58 1,00 1,86 0,94 4,28
Eget kapital per aktie, kr 39,85 37,78 39,85 37,78 38,13

 

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0760-02 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 510 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl.11:30.

www.studsvik.se

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.