Styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning inför årsstämman 2020 med anledning av coronavirusets påverkan

| 20 mars, 2020 | 0 kommentarer

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av det nya coronaviruset (Covid-19 har styrelsen för Dometic Group AB (publ) beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning inför årsstämman 2020.

Som ett resultat av det globala utbrottet av det nya coronaviruset (Covid-19) och av att allt fler länder stänger sina gränser förväntas negativa effekter på världsekonomin framöver. Spridningen av Covid-19 påverkar marknader där Dometic har närvaro när det gäller produktion och försäljning. Den snabbt förändrade marknadssituationen till följd av spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på efterfrågan av Dometics produkter under det första kvartalet. Dometic bedömer att efterfrågan även under det andra kvartalet kommer att påverkas negativt till följd av den osäkra situationen och ett förväntat utmanande marknadsläge.

Dometic vidtar kraftfulla åtgärder för att motverka effekterna, däribland kapacitetsanpassningar, kostnadsminskningar, användning av statliga stödåtgärder samt minskade investeringar för att upprätthålla finansiell stabilitet.

Det är i nuläget inte möjligt att kvantifiera de finansiella effekterna givet det exceptionella och osäkra marknadsläget. Det är styrelsens bedömning att det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning, vilket framgår av kallelsen till årsstämman, under rådande omständigheter inte längre är försvarligt då bolaget och koncernen kan behöva ha en ökad finansiell beredskap framöver. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning. För det fall omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliseras under året, samt att bolagets finansiella ställning tillåter, kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om en vinstutdelning.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 10:10 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46

Email: [email protected]

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 7 200 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 18,5 Mdr för år 2019 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *