Sundsvalls gymnasium gör förändringar – frigör resurser för att gynna elevernas undervisning

| 14 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 14, 2017 16:57 CET

Sundsvalls gymnasium står inför en rad förändringar under de kommande åren. Alla med syftet att frigöra resurser som på sikt ska komma gynna elevernas  undervisning och öka måluppfyllelsen. Förändringarna kommer att ske stegvis där det första steget beräknas ske redan hösten 2018. Då flyttas gymnasieverksamheten i lokalerna på Åkersvik till Hedbergska. Lokalerna på Åkersvik ska istället utredas som en tillfällig lösning för verksamheten på Södermalmsskolan som står inför en omfattande renovering.  

– Vi har gjort en omfattande utredning av gymnasiet som visar att det finns stora möjligheter att samarbeta och nyttja våra lokaler betydligt bättre och därmed minska våra lokalkostnader. Besparingen på lokalerna kan vi istället satsa på undervisningen till våra elever för att ge de dem de bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan och därmed öka måluppfyllelsen, säger Mikael Öst, verksamhetschef gymnasiet, Sundsvalls kommun.

Tydligare organisation – ökad likvärdighet – högre måluppfyllelse

Ett antal förändringar har redan genomförts under våren 2017. Exempelvis är gymnasiet med två skolområden samlade under verksamhetschefen Mikael Öst, som är en del av Barn- och utbildnings förvaltningsledning.

Det finns ett stort behov av att ytterligare förtydliga ledningskedjan på Sundsvalls gymnasium och en förändring av ledningsorganisationen finns med i planerna. En ökad likvärdighet, integration och ett tätare samarbete mellan programmen är andra viktiga delar i kommande förändringar.  

– Vi har idag informerat all personal på Sundsvalls gymnasium om de kommande förändringarna och vår målbild. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och medverkar i genomförandet av förändringsprocessen, avslutar Mikael Öst.

Förändringar på Sundsvalls gymnasium

Observera att alla förändringar och steg är i dagsläget inte slutgiltiga och de har ingen bestämd tidplan förutom steg 1.

 Steg 1

  • Verksamheterna/undervisning i Åkersviks lokaler flyttas till Hedbergskas lokaler. Detta sker hösten 2018.

Övriga stegvisa förändringar

  • Vi ser över om introduktionsprogrammet språk kan flyttas från dess nuvarande lokaler i tidigare Nackstaskolan till Hedbergska/GA-skolan.
  • Det ska utredas vilka nya lokaler som kan vara aktuella för verksamheterna i GA-skolan, Drakfastigheter och Centrum för kunskapsbildning som tillhör Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Vi ser över om särskolan som har verksamhet i paviljongerna på Åkersvik kan samlokaliseras med övrig särskoleverksamhet på Västermalmsområdet.
  • En grundlig risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras av lokalerna på Åkersvik under 2018 för en eventuell flytt av SödermalmsskolanSkolan står inför en omfattande renovering som gör att verksamheten behöver flyttas tillfälligt under renoveringstiden. Det finns ännu inga tidplaner för renoveringen då upphandlingarna av entreprenör inte är påbörjad ännu.
  • I de kommande stegen undersöker man även möjligheterna att flytta vissa gymnasieprogram för att öka likvärdigheten, integrationen och samarbetet och på så vis få ett större fokus på elevernas måluppfyllelse.
  • Som en konsekvens av alla förändringar kommer ledningsorganisationen att påverkas och förändras.

Kontakt

Mikael Öst, verksamhetschef gymnasiet Barn- och utbildningsförvaltningen, 060-19 24 82

Peter Johansson, lokalstrateg  Barn- och utbildningsförvaltningen, 070-647 0937

Fakta Sundsvalls gymnasium

  • Sundsvalls bredaste programutbud – 15 nationella program och 31 inriktningar, gymnasiesärskola och introduktionsprogram
  • Ca 2400 elever
  • Skolhus i dagsläget: Västermalm, Hedbergska, Åkervik och Altinska

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *