Svensk Exportkredit kommenterar Sveriges utrikeshandel: Stark export trots brist på komponenter

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Svenska företag exporterade varor till ett värde av 143,9 miljarder kronor under mars, en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under första kvartalet uppgick den svenska exporten till 381,4 miljarder kronor, en minskning med 2 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

– Exportindustrin är ett draglok för den ekonomiska återhämtningen under pandemin trots utmaningar som nedstängningar, störningar i logistikkedjor och brist på halvledare. Nu kan företagen i högre utsträckning använda den egna kassan för att utöka sin produktion eller utveckla ny teknik som minskar klimatpåverkan, säger Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit.

Under mars ökade den svenska exporten, efter att ha minskat under elva av de senaste tolv månaderna. Svenska företag exporterade varor till ett värde av 143,9 miljarder kronor under mars, en ökning med 10 procent jämfört med mars 2020. 

– Fordonsindustrin har exempelvis en urstark orderingång. En utmaning är att hinna leverera i tid, samtidigt som det finns en global oro för komponentbrist. Vi förväntar oss dock att utrikeshandeln med varor kommer fortsätta öka under det andra kvartalet, säger Jens Hedar.

Den svenska exporten av varor sjönk med 2 procent under första kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Under perioden januari–mars exporterade svenska företag varor till ett värde av 381,4 miljarder kronor.

Att utrikeshandeln är stark syns även hos exportföretagens utländska kunder. Det råder hög efterfrågan på svenska hållbara lösningar, framför allt inom förnybar energi såsom sol- och vindkraft.

– Vi ser en ökad efterfrågan på svenska hållbara energilösningar vilket är oerhört positivt. När svenska exportföretag investerar i omställning minskar de inte bara sin egen klimatpåverkan utan stärker också sin konkurrenskraft i internationella affärer, säger Jens Hedar.

Kontaktinformation
Catharina Henriksson
Pressansvarig
+46 76-677 59 09
[email protected] 

Om Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar exportföretag, deras underleverantörer och utländska köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. SEK kan även bidra till industrins omställning för att minska sin klimatpåverkan i Sverige.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *