Connect with us

Marknadsnyheter

Svensk Plaståtervinning och FTI blir medlemmar i RecyClass – harmoniserar riktlinjer för design för återvinning

Published

on

Svensk Plaståtervinning och Förpackningsinsamlingen (FTI) avser att bli medlemmar i RecyClass och därmed anta deras vetenskapliga riktlinjer för återvinningsbara plastförpackningar. Medlemskapet innebär fördelar för producentkunderna och gör att Svensk Plaståtervinning och FTI får möjlighet att vara med och påverka framtidens plaståtervinning på Europanivå.

RecyClass är en branschöverskridande organisation som arbetar för att främja återvinningsbarheten av plastförpackningar i Europa, och för genom sina tekniska kommittéer samman förpacknings- och återvinningsindustrin. Aktiviteter inom RecyClass inkluderar bland annat utveckling av utvärderingsprotokoll för återvinningsbarhet och vetenskaplig testning av innovativa material. Organisationen driver det ledande europeiska samarbetet för gemensamma riktlinjer för vad som bör klassas som återvinningsbara förpackningar.

— Vi ser flera uppsidor med att bli medlemmar i RecyClass där det kanske viktigaste är att vara en del av, och samarbeta, i ett system som verkar för att fastställa väl grundade designkriterier för återvinning. Därutöver ges möjlighet att få inblick i pågående testprogram och arbeta tillsammans med övriga medlemmar, säger Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning.

Som medlemmar i RecyClass kommer Svensk Plaståtervinning och FTI att verka för en stegvis harmonisering av sina befintliga riktlinjer med RecyClass, vilka också är baserade på vetenskapliga testmetoder. Det innebär bland annat att det blir enklare för producentkunder som har produkter på flera internationella marknader.

Stort antal fördelar

Utöver tillgången på vetenskapliga guidelines, både på befintliga och nya förpackningar och förpackningsmaterial, får Svensk Plaståtervinnings och FTI:s producentkunder tillgång till verktyg för utvärdering och klassning av sina förpackningar. Det finns även möjlighet att ansöka om certifikat hos oberoende tredje part för återvinningsbarhet och mängden återvunnet material i plastförpackningar, vilka kan användas i producenternas kommunikation gentemot marknaden.

Majoriteten av plastförpackningarna som varit klassade som återvinningsbara kommer att fortsätta att vara det även i det nya systemet.

— Den största förändringen är att tillåten halt av barriärmaterialet EVOH höjs för flexibla förpackningar av PE samt styva förpackningar av PE och PP. Det kommer att möjliggöra en övergång från multilaminatförpackningar som inte är återvinningsbara till monomaterial-förpackningar med EVOH som barriär. Det är en viktig transformering som framför allt är nödvändig för förpackningar som tillämpas för att förlänga hållbarheten på den förpackade varan, exempelvis livsmedel, menar Rickard Jansson.

Vägen framåt med harmoniseringsarbetet

Svensk Plaståtervinning och FTI avser att ta ett första steg i harmoniseringen med RecyClass principer under inledningen av 2023. Den populära Plastmanualen, vilken är Svensk Plaståtervinnings och FTI:s guide för design för återvinning, kommer att uppdateras och fortsätta vara tillgänglig på den svenska marknaden. Arbetet med revideringen kommer att pågå under november och december 2022 där den nya utgåvan går ut på remiss, så att en ny version av Plastmanualen kan publiceras senast 1 januari 2023. Nya kriterier för förpackningsavgifter för plastförpackningar kan börja att gälla från 1 april 2023, då ändringarna behöver aviseras tre månader innan de börjar att gälla.

För mer information kontakta

Rickard Jansson, utvecklingsingenjör, Svensk Plaståtervinning
Tel: 0767-99 90 18
Mejl: [email protected]

Svensk Plaståtervinning AB erbjuder ett rikstäckande system för insamling och cirkulär återvinning av plastförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar. Bolaget bygger Site Zero, världens största och mest effektiva plaståtervinningsanläggning, i Motala, vilken ska tas i drift under 2023. Site Zero skapar förutsättningar för att cirkulärt återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll med lägsta möjliga klimatavtryck.

Svensk Plaståtervinning ägs av stora delar av det svenska näringslivet genom Plastbranschens Informationsråd, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de tre övriga materialbolagen (Svenska Metallkretsen, Returkartong och Svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpackningsinsamlingen) som hanterar insamlingen av plastförpackningar. Svensk Plaståtervinning har huvudkontor i Motala med ett 80-tal anställda. Mer på svenskplastatervinning.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.