Connect with us

Marknadsnyheter

Sveriges största återbruksprojekt när saluhall flyttas 50 mil och blir padelhall

Published

on

Östermalmshallen Padel är Sveriges största återbruk i byggbranschen. Träbyggnaden som uppfördes som tillfällig saluhall på Östermalm flyttades 50 mil söderut och blev padelhall när fastighetsbolaget Wallenstam köpte byggnaden. Ett unikt projekt i Sverige som skapar ringar på vattnet för en mer hållbar byggbransch. 

När man 2016 skulle renovera anrika Östermalmshallen i Stockholm var man tvungen att hitta lösning så att den pågåemde verksamheten i Östermalmshallen skulle kunna fortgå under renoveringen.  Lösningen blev att uppföra en tillfällig byggnad som kan återbrukas och användas till andra verksamhetsomrden. Man valde att bygga den tillfälliga hallen helt i trä och använde bland annat Metsä Woods Kerto® LVL. När renoveringen av Östermalmshallen var färdig, och den tillfälliga saluhallen tjänat ut sitt syfte, köpte Wallenstam byggnaden med målet att hitta ett nytt användningsområde. 

– Det är ett återbruksprojekt utan någon likvärdig motsvarighet i Sverige. Vi har gått från att demontera en fullt fungerande saluhall i Stockholm, flyttat den 50 mil och återmonterat den med ett nytt användningsområde som padelhall i Mölnlycke utanför Göteborg. Det är unikt, säger Johan Wuollet, projektledare på Wallenstam. 

Det tog strax över ett år att slutföra projektet och då hade man demonterat hallen i Stockholm, mellanlagrat den och senare byggt upp hallen i Mölnlycke där den nu är invigd. Konceptet grundar sig i prefabricerade moduler. Tastrukturen består av Kerto LVL-balkar i ett rutmönster, vilket ger en starkare konstruktion med mindre materialåtgång.  

– När det gäller arbetet med Kerto-balkarna så var det ett väldigt smidigt arbete under demonteringen. För mycket av det som byggs idag slängs efter alldeles för kort tid eller för att det inte är anpassat för att byta ändamål. Istället för att riva en byggnad så kan man i största möjliga mån återbruka produkterna i byggnaden, eller varför inte hela byggnaden som i detta fallet, säger han. 

På sikt tror Johan Wuollet det blir ökade krav i branschen kring cirkulärt byggande, exempelvis genom att byggnader är demonterbara eller flexibla i sitt användningsområde eftersom byggbranschen står för en stor del av den klimatpåverkan som finns idag. 

– Byggbranschen precis som alla andra branscher måste fokusera på hållbarhet och cirkuläritet . Trä är ett material som ligger i linje med det och oavsett om man bygger helt i trä eller en blandning av olika material så tror jag att återbruk kommer bli en större del av byggprojekten framöver. Detta har varit ett hållbarhetsprojekt för att lära oss mer om återbruk kring fastigheter, säger Johan Wuollet. 

Den 2 000 kvadratmeter stora hallen har både blivit nominerad och vunnit priser för sin design. Projektet har skapat intresse hos RISE, som jobbar med svensk forskning för hållbar tillväxt, som tittat på hur man på ett bra sätt kan projektera en byggnad för att återbruka den på en annan plats. Metsä Wood har följt projektet och tror att liknande projekt kommer bli vanligare framöver. 

– Östermalmshallen är ett utmärkt exempel på cirkulärt och hållbart byggande. Vi har levererat lösningar till liknande projekt i Finland och jag tror att detta bara är början på en omställning till återbruk och cirkuläritet i byggbranschen där Kerto LVL visat sig vara fördelaktigt, säger Håkan Arnebrant Business Development Manager på Metsä Wood.

Läs hela artikeln

För pressbilder, vänligen besök: https://databank.metsagroup.com/l/5-GDt9MRNg9P

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Communications Manager, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, [email protected] 

Håkan Arnebrant, Metsä Wood Sverige
Tel: +46 70 355 42 00, [email protected]

Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Vi bearbetar värdefullt timmervirke till miljövänliga produkter för bygg- och transportbranschen, som båda är megatrenddrivna verksamheter för framtiden. Våra huvudprodukter omfattar Kerto® LVL, björk- och barrplywood samt vidareförädlade sågvaror. Materialeffektiva träprodukter lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka
klimatförändringar.  
 
2021 uppgick vår försäljning till cirka 0,6 miljarder euro, och vi har omkring 1 700 medarbetare. Metsä Wood ingår i Metsä-koncernen. 

Följ Metsä WoodTwitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.