Swedbanks rapportering av bolånevolymer i februari 2021

| 25 mars, 2021 | 0 kommentarer

På grund av en kalendereffekt kommer amorteringar av bolån i februari att inkluderas i rapporteringen till Statistiska Centralbyrån (SCB) i mars. Detta påverkar SCB:s sammanställning av bolånevolymer för februari som publiceras idag. 

Amorteringar på 950 mkr i Swedbank Hypoteks rapportering under februari 2021 bokfördes den 1 mars. Det innebär att de uppgifter för februari som idag publiceras av SCB avseende Swedbank Hypotek AB:s bolånevolymer, inte bygger på fullständiga data.

SCB gör inte någon korrigering i sin rapportering för februari. För att vara rättvisande, till exempel för beräkningen av marknadsandelar, ska de rapporterade bolånevolymerna för Swedbank Hypotek AB (1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll) således reduceras med 950 mkr avseende amorteringar hänförliga till februari.

 

Kontakt:
Annie Ho, Chef Investor Relations, tel: 070-343 78 15
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel: 073-092 11 80

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *