Swedish Stirling AB: Rapport tredje kvartalet 2022

| 9 november, 2022 | 0 kommentarer

Swedish Stirling AB publicerar idag sin kvartalsrapport för 3:e kvartalet 2022.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling publicerar idag sin kvartalsrapport för perioden 2022-07-01 – 2022-09-30. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning. Bland väsentliga händelser under perioden märks:

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 39 TSEK (50TSEK). Totala intäkter samt aktiverat arbete för kvartalet var 39 TSEK (10 666 TSEK).
  • Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet var-1,90 SEK (-0,13 SEK).
  • Styrelsen för Swedish Stirling AB beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 april 2022, att genomföra ett erbjudande av nyemitterade preferensaktier om cirka 100 MSEK för att finansiera produktionen och installationen av PWR BLOK vid Glencores smältverk Lion i Steelport, Sydafrika. Styrelsen för Swedish Stirling AB beslutade under september månad att inte genomföra erbjudandet med anledning av rådande marknadsförhållanden.
  • Bolaget har beslutat om en nedskrivning av utvecklingskostnader primärt relaterad till PWR BLOK Generation 1 och Generation 2 om totalt ca 204 MSEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, [email protected]

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK, är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. Bolagets vision är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, [email protected] Läs mer på www.swedishstirling.com

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 08:00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *