Swedish Stirlings VD utnyttjar teckningsoptioner

| 25 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Swedish Stirling AB (publ):s VD Gunnar Larsson har utnyttjat 250 teckningsoptioner för att teckna 2 500 000 nya aktier i Swedish Stirling AB (publ), vilket har tillfört Swedish Stirling cirka 5 740 000 kronor. För att finansiera utnyttjandet har Gunnar Larsson avyttrat 740 000 aktier i bolaget.

I enlighet med bolagets teckningsoptionsprogram, beslutat på extra bolagsstämma den 10 oktober 2014, har totalt 250 teckningsoptioner utnyttjats av bolagets VD Gunnar Larsson för att teckna 2 500 000 nya aktier i Swedish Stirling (”Utnyttjandet”). Genom Utnyttjandet har Swedish Stirling tillförts 5 739 750 kronor. För att finansiera Utnyttjandet, samt kostnader och skatter har Gunnar Larsson avyttrat 740 000 aktier i bolaget. Genom Utnyttjandet och avyttringen av aktier ökar Gunnar Larssons aktieinnehav i Swedish Stirling AB från 2 000 000 aktier till 3 760 000 aktier, vilket motsvarar cirka 2,9 procent av aktierna i bolaget.

Varje teckningsoption inom optionsprogrammet ger innehavaren rätt att teckna 10 000 nya aktier till en teckningskurs om cirka 2,30 kronor per aktie. Teckningsperioden sträcker sig från och med den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2021 och efter Utnyttjandet återstår 27 av totalt 464 teckningsoptioner inom optionsprogrammet.

Utnyttjandet medför en ökning av aktiekapitalet i Swedish Stirling med 25 000 kronor från 1 256 492,53 kronor till 1 281 492,53 kronor och antalet aktier och röster i bolaget med 2 500 000 aktier och röster från 125 649 253 aktier och röster till 128 149 253 aktier och röster, motsvarande en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Swedish Stirling.

Information om teckningsoptionsprogrammet finns redovisat i bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, [email protected]

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, [email protected]. Läs mer på www.swedishstirling.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *