SwedSec återkallar licensen för affärsområdeschef

| 24 november, 2021 | 0 kommentarer

Affärsområdeschefen har brutit mot flera viktiga regler gällande bl.a. penningtvätt, intressekonflikter och jäv.

Affärsområdeschefen har bl.a. fördjupat två företagskundrelationer trots vetskapen om brister i kundkännedomen och att complianceavdelningen ifrågasatt om kundrelationerna inte borde avslutas. Han har vid upprepade tillfällen skickat och tagit emot pengar från fyra företrädare för en företagskund. Därutöver har han haft uppdrag utanför tjänsten i tre olika bolag som inte varit godkända av företaget och han har bett en medarbetare att lägga upp tjänster i företagets system för ett av sina bolag.

Affärsområdeschefen har också själv använt företagets system för att öppna konto till sina föräldrar och tagit bort avgifter för vissa tjänster. Han har även använt systemet för att genomföra ett stort antal slagningar på sig själv, sina bolag och på anhöriga.

Disciplinnämnden konstaterar att affärsområdeschefen inte är lämplig att ha licens och återkallar hans licens. Han har enligt nämnden gjort sig skyldig till uppenbara brott mot grundläggande och centrala regler om penningtvätt, intressekonflikter och jäv och hans agerande är särskilt allvarligt eftersom han innehaft en chefsposition i företaget. 

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Teresa Isele, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller [email protected]

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 253 företag är anslutna till SwedSec och närmare 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade med aktiv licens. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *