Swerock tillsätter nationell arbetsgrupp som ska fokusera på rent vatten

| 21 juni, 2022 | 0 kommentarer

Rent vatten är vår viktigaste resurs och behoven av hållbara vattenlösningar ökar. Swerock gör nu en satsning inom området och samlar företagets gemensamma kompetens i en nationell arbetsgrupp för att hjälpa och stötta andra företag i sitt miljöarbete.

Under ett pågående bygg- och anläggningsprojekt uppkommer det många gånger vatten som kan ge stor miljöpåverkan om det inte hanteras på rätt sätt. Hur vattnet ska hanteras samt renas har aldrig varit viktigare och kraven från myndigheterna ökar.

Swerock hjälper bygg- och anläggningsföretag att ta sitt ansvar för vattnet som uppkommer under byggprocessen och se till att det vatten som släpps ut möter kraven från myndigheterna och inte bidrar till några föroreningar.

Swerock tillsätter därmed en nationell arbetsgrupp som erbjuder rätt lösning till det specifika projektet. Syftet är att eliminera spridning av föroreningar via grundvatten, dagvatten och länshållet vatten.

Genom den här gruppen har vi möjlighet att samla vår kompetens och tillsammans möta det ökade behovet av lösningar i projekten och ligga i framkant när det gäller miljöarbetet. Vi gör en satsning där vi ser att våra tjänster kan bidra till hållbara samhällsbyggen, säger Jessica Stjernholm som kommer att driva gruppen.

Swerock tillhandahåller redan idag mobila anläggningar som effektivt behandlar överskottsvatten på plats och ser till att det behandlade vattnet uppfyller de krav som ställs i projektet. Dessa anläggningar består av en eller flera moduler som anpassas efter projektets specifika behov. Det kan vara allt från en enskild sedimenteringscontainer som renar vattnet från suspenderade partiklar och oljeföroreningar till ett mobilt reningsverk för rening av exempelvis metaller, klorerade lösningsmedel, PFAS etc.

Kan vi, genom Swerocks teknik och kompetens, rena vattnet innan det lämnar bygg- och anläggningsprojekten förhindras spridning av föroreningar till grundvatten, sjöar och hav. Jag tycker därför att det känns extra bra att vi nu gör en satsning på vattenrening med tanke på att det är en av våra viktigaste resurser, säger Jessica Stjernholm.

Jessica Stjernholm, arbetschef Swerock
[email protected] 0733 37 65 99

Julia Hägglund, kommunikatör Swerock
[email protected] 0707 69 56 11

Swerock är en av Nordens största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsindustrin. Vi erbjuder betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt lite enklare.

Swerock ingår i Peabkoncernen. Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 60 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.