Swestr kan användas som referensränta i finansiella kontrakt från 2 september

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Från och med den 2 september 2021 kan Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr användas i finansiella kontrakt. Testperioden för Swestr är därmed avslutad. På torsdag den 2 september klockan 11:00 hålls en digital pressträff med vice Riksbankschef Martin Flodén om varför Riksbanken förespråkar användandet av Swestr.

På torsdag, 2 september klockan 11:00, publicerar Riksbanken den första officiella noteringen för den transaktionsbaserade referensräntan Swestr. Det innebär att finansiella marknader nu kan börja använda Swestr som referensränta i finansiella kontrakt. Swestr bygger helt på inrapporterade transaktionsdata och avser den kortaste löptiden, over-night, i svenska kronor och publiceras på riksbank.se.

Riksbanken anser att marknadsaktörer i närtid bör övergå till att referera till Swestr i svenska kronor istället för den befintliga referensräntan Stibor T/N som har snarlik löptid.

Referensräntor fyller en grundläggande funktion i det finansiella systemet. Det pågår sedan många år ett internationellt reformarbete avseende referensräntor. En central beståndsdel i detta arbete är att ta fram transaktionsbaserade referensräntor som kan komplettera eller ersätta befintliga budbaserade referensräntorna.

Riksbanken kommer framöver även att tillhandahålla genomsnittsräntor och ett index baserade på Swestr. Dels kan dessa användas för att förenkla hanteringen av nya finansiella instrument som refererar till Swestr, dels kan de utgöra del av en ersättningsränta för Stibor för användning i befintliga kontrakt. Genomsnittsräntor och index kommer att tillhandahållas successivt från den 1 oktober 2021. Mer information om Swestr finns på www.riksbank.se.

En digital pressträff med vice riksbankschef Martin Flodén och Ingrid Wallin Johansson, projektansvarig, hålls på torsdag klockan 11.00. Pressträffen sänds direkt på riksbank.se. Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller liknande krävs. Anmälan sker till presstjänsten via telefon 08-787 0200 eller mejl [email protected] senast den 2 september klockan 10.00.

 

Bakgrund

I ljuset av den globala finanskris som bröt ut 2008 och den manipulation av referensräntan Libor som uppdagades 2012, skadades förtroendet för traditionella referensräntor. Det har gett upphov till ett omfattande internationellt arbete för att ta fram alternativa, transaktionsbaserade, referensräntor. Transaktionsbaserade referensräntor bygger på faktiska transaktioner, till skillnad från traditionella referensräntor som baserats på bankers bud eller bedömningar av räntan snarare än räntan på genomförda transaktioner.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för den befintliga referensräntan Stibor och avgör Stibors framtid.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *