tbd30 AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021 (mars – juli)

| 27 augusti, 2021 | 0 kommentarer

tbd30 AB (publ) årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida www.tbd30.se.

“Med den genomförda nyemissionen har tbd30 såväl en ambition som kapacitet att förvärva ett målbolag med ett företagsvärde på 2-5 mdkr. Vi har valt att lägga fokus på den växande branschen affärstjänster. Det är en sektor som vi anser har intressanta och goda utsikter, med i många fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete.” skriver Anders Lönnqvist, VD för tbd30 AB (publ) i årsredovisningens VD-kommentar.

För fullständig årsredovisning, se bilaga till detta pressmeddelande samt www.tbd30.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Caesar Gezelius, ansvarig för Investor Relations
+46 708 333 136
[email protected]

Informationen är sådan som tbd30 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av tbd30 ABs (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om tbd30
tbd30 är ett Förvärvsbolag som grundats på initiativ av Anders Böös och Anders Lönnqvist. Syftet med Bolaget är att genomföra ett förvärv av ett företag med verksamhet inom affärstjänster. Det är en sektor som grundarna anser har intressanta och goda utsikter, med i vissa fall potential till att driva betydande förändrings- och utvecklingsarbete. En relativt stor andel av företagen inom denna sektor befinner sig utanför den publika och börsnoterade miljön trots att de kan ha uppnått både tillräcklig mognadsgrad och möjlighet att dra fördelar av att vara marknadsnoterade. tbd30 har en målinriktad och kompetent styrelse och ledning med fokus på att realisera Bolagets syfte och strategi – att identifiera, utvärdera och förvärva målbolag som skapar mervärde åt tbd30s investerare och aktieägare. Tillsammans har dessa en lång och gedigen erfarenhet av bolagsledning och bolagsstyrning, förvärv- och fusioner, förändringsprocesser, kapitalmarknaden och näringslivet i stort.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *