Telefonintervju med VD och Styrelseordföranden

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 11:44 CET

I veckan genomfördes en telefonintervju med VD Karin Bryder och Styrelseordföranden Lars Persson av Vladimir Medan. I intervjun besvarades frågor som inkommit från aktieägare i Invent Medic Sweden AB. 

Vladimir Medan genomförde i veckan en intervju med VD Karin Bryder och Styrelseordföranden Lars Persson där insända ägarfrågor behandlades. Frågor angående den kliniska studien, bolagets parallella aktiviteter, marknadsstrategier, nya projekt och framtida visioner togs upp. Frågan kring varför bolaget har en låg kommunikationsfrekvens diskuterades också. Karin berättade hur den kliniska studien går till och att det är en tidskrävande studie för de kvinnor som är med och att det kommer att vara mycket data att behandla. Det utlovades information, när denna är tillgänglig, runt studien så att alla vet hur det går. Karin förklarade också hur processen ser ut där den kliniska studien är en av alla de delar i den tekniska fil som ska granskas av RISE i Q1-2018 där det påpekades att Bolaget inte kan påverka hur lång tid den granskningen tar. Styrelsen och ledningen arbetar intensivt med att ta ett helhetsgrepp om marknadsplanerna och lanseringsplanen i Sverige, Norden och Europa. Målet är att bygga ett större bolag med fler produkter inom Kvinnors Hälsa och under intervjun förklarade Karin kort hur en granskning av nya projektförslag kan gå till och hur Bolaget tänker kring nya projekt. I dagsläget är dock fokus på TVS och dess kommande lansering. Målet med lanseringsstrategin är, förklarade Lars, att nå ut till så många kvinnor som möjligt på ett professionellt sätt, där det är viktigt att ha bra kliniska data så att professionen kan känna sig trygg i att rekommendera produkten. Karin avslutade med att poängtera att hon anser att Invent Medic är ett bolag som byggts förnuftigt och fokuserat och som representerar ett bra exempel på en virtuell organisationsmodell.

Hör hela intervjun på https://youtu.be/NPCbFCQIPiY

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 070 683 41 44
E-post: [email protected]

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *