TEST 2 – airteam Sweden inleder unikt samarbete med Astma- & Allergiförbundet

| 5 juni, 2021 | 0 kommentarer

I Sverige finns drygt tre miljoner människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Många människor, både barn och vuxna, befinner sig dagligen i utrymmen med undermålig ventilation vilket går ut inte bara över individers hälsa och välmående utan även över hur man presterar i vardagen. Dålig ventilation påverkar vår kognitiva förmåga negativt. Detta gäller inte minst i skolan, Sveriges största arbetsplats om vi ser till antalet elever och personal.

Genom detta unika samarbete, med start den 3 maj 2021 och inledningsvis ett år framöver, ska parterna jobba till förmån för alla människor som dagligen brottas med dessa problem. Tillsammans ska parterna samverka, utbyta kunskaper och erfarenheter samt bedriva opinionsbildning – med fokus på kunskapssatsning för att få
till ett allergiprogram med likvärdiga, nationella riktlinjer. I detta avseende ligger flera andra länder långt före Sverige, t.ex. Finland och Danmark.

–  Vi har många beröringspunkter, utifrån olika perspektiv. Astma- och Allergiförbundet har som patientorganisation både stor kunskap kring hur det är att leva med astma och allergi, och djup kompetens baserad på forskning och vetenskap, medan airteamkoncernen med dotterbolag jobbar och löser konkreta problem dagligen i olika ventilationsprojekt. Jag ser samarbetet som en ”perfect match” och det ska bli riktigt kul att jobba tillsammans, säger Mikael Grawe, marknads- och kommunikationschef, airteam Sweden.

–  Vi ser fram emot samarbetet med airteam. Vi har båda frågan om ren luft på vår agenda, även om vi till vardags arbetar inom olika fält. Och det är just det som är annorlunda och spännande. Personer med astma och allergier är extra känsliga för luftföroreningar, och detta leder varje år till många akuta astmarelaterade besök på sjukhus. Stödet från airteam är välkommet i vårt arbete med att driva frågorna kring bättre luft t.ex. i skolor och på arbetsplatser, säger Helena Färnsten, kommunikations- och marknadschef, Astma- och Allergiförbundet. 

För ytterligare information, vänligen kontakta nedanstående personer.

Mikael Grawe Helena Färnsten
Marknads- och kommunikationschef          Kommunikations- och marknadschef
airteam Sweden Astma- och Allergiförbundet
070-520 08 04 070-345 56 51

 

Om airteam Sweden
airteam Sweden (ATS) är en nordisk leverantör av klimat- och ventilationslösningar, med en marknadsledande position på den danska hemmamarknaden och med stark tillväxt på den svenska marknaden. I ATS skapas värde genom en kundorienterad verksamhetskultur med duktiga och dedikerade medarbetare, som har starka
relationer till kunder och leverantörer. ATS har stort fokus på CSR och vill inte endast bidra ekonomiskt till NGO:s utan aktivt vara med och göra skillnad. För ATS är det centralt att vara med och påverka byggbranschen positivt; mindre machokultur och mer fokus på resultat, trivsel och bra ledarskap.

Om Astma- och Allergiförbundet
Astma- och Allergiförbundet (AAF) är en demokratiskt styrd medlemsorganisation med 85 lokal­föreningar och 15 regionala föreningar runt om i landet. Här samlas människor med astma och allergisjukdomar samt anhöriga för att stötta och hjälpa varandra och för att påverka samhället. AAF jobbar med att sprida information, bedriva opinionsbildning och finansiera forskning på området.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *