TF Bank: Månadsstatistik augusti 2022

| 9 september, 2022 | 0 kommentarer

Totala låneportföljen uppgick vid utgången av augusti månad till 13 300 MSEK. Jämfört med augusti 2021 har låneportföljen ökat med 30 % i lokala valutor.

 Månad aug-22 aug-21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 612 445 38 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 676 518 31 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 566 277 104 %
Ackumulerat för året jan-aug 22 jan-aug 21 Förändring
Consumer Lending
   Nyutlåning, MSEK 3 926 2 963 33 %
Ecommerce Solutions
   Transaktionsvolym*, MSEK 5 401 3 744 44 %
Credit Cards
   Nyutlåning, MSEK 3 106 1 416 119 %

*Summan av alla köp som går via TF Banks betalningslösningar

Samtliga siffror avseende augusti 2022 är preliminära.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2022 kl. 08.30 CET.

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.