TF Bank offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

TF Bank AB (publ) (”TF Bank” eller ”Banken”) emitterade den 1 december 2021 eviga primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) om 100 000 000 kronor (”Obligationerna”). Enligt villkoren för Obligationerna har TF Bank åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av upptagandet till handel har TF Bank upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. TF Bank kommer att lämna in en ansökan om upptagande till handel och första dagen för handel av Obligationerna beräknas bli omkring den 20 december 2021. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på TF Banks hemsida www.tfbankgroup.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Verksamheten är indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards. TF Bank är noterat på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 15.00 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.