The Lexington Company AB (publ) – Delårsrapport Januari – September 2021

| 12 november, 2021 | 0 kommentarer

11/12/21

Stark försäljningsökning och fördubblad vinst

JULI – SEPTEMBER 2021                                          

Totala rörelseintäkter uppgick till 90,5 (75,0) MSEK
Bruttomarginalen uppgick till 66,9 (65,1) %
EBITDA uppgick till 10,8 (5,6) MSEK
EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 (7,4) %
Kvartalets resultat uppgick till 7,4 (3,8) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,36 (0,64) SEK

JANUARI – SEPTEMBER 2021                                  

Totala rörelseintäkter uppgick till 233,3 (190,1) MSEK
Bruttomarginalen uppgick till 68,9 (66,4) %
EBITDA uppgick till 17,0 (0,8) MSEK
EBITDA-marginalen uppgick till 7,3 (0,4) %
Periodens resultat uppgick till 11,1 (-4,7) MSEK
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,97 (-0,80) SEK

KVARTALET I KORTHET

  • Nettoförsäljningen ökade med 22% jämfört med samma kvartal föregående år
  • Både Home och Fashion, liksom alla försäljningskanaler, visade stark tillväxt
  • Webshopen ökade försäljningen med 54%
  • EBITDA ökar till 10,8 (5,6) MSEK i kvartalet och till 17,0 (0,8) MSEK ackumulerat

Den positiva trenden från tidigare under året fortsätter, och Lexington levererar starka siffror både försäljnings- och resultatmässigt.

Försäljningen ökade med 22% jämfört med samma kvartal föregående år. Affärsområdet Home ökade med 14%, samtidigt som Fashion växte med 34%. Ackumulerat är netto-försäljningen upp med 24%. EBITDA ökar till 10,8 (5,6) MSEK i kvartalet och till 17,0 (0,8) MSEK ackumulerat.

Handeln online går särskilt bra. Den egna webbutiken växte med 54% i kvartalet och är upp 57% ackumulerat. Marknadsplatserna, som huvudsakligen har sin försäljning inom Fashion, mer än fördubblade omsättningen, upp 140%, och försäljningen till E-tailers i olika länder ökade med 20% i kvartalet. Ackumulerat uppgår nu försäljningen genom olika onlinekanaler till 33 (26) % av totala omsättningen.

Lexingtons egna butiker utvecklades också mycket positivt i kvartalet och ökade försäljningen med hela 24%, trots två färre butiker jämfört med förra året. Ackumulerat är egna butikerna upp 11% hittills, vilket är väldigt starkt givet pandemins begränsningar under början av året då många butiker var stängda.

Även försäljningen till traditionella återförsäljare ökade i perioden, upp 3%. Trots att allt fler länder nu börjat öppna upp efter pandemin så går återhämtningen i fysisk handel sakta på många marknader ute i Europa, vilket begränsar ökningstakten.

Den positiva försäljningsutvecklingen förklaras i första hand av attraktiva kollektioner inom både Home och Fashion. Lagren var också mer välfyllda i år, så det blev inte samma brist på varor som året innan. Tack vare en väl fungerande logistikkedja, stor del av produktionen i Europa och lojala leverantörer har vi kunnat få hem våra varuleveranser i tid, något som annars har varit ett stort problem i branschen.

Marknadssatsningen har ökat med extra fokus på varumärket online och i olika sociala medier. Aktivitetsnivån, både online och offline, har varit hög under hela perioden. Och det stigande besöksantalet i handeln har betytt högre försäljning i egna butiker under kvartalet. 

Den kraftiga försäljningsökningen genom egna kanaler har förbättrat bruttomarginalen i kvartalet och ackumulerat. Gynnsammare valutor och byte av en del leverantörer har också bidragit till förstärkningen av marginalen.

Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade kostnaderna för frakter, lager, hyror och personal beroende på den ökande försäljningen online, att fler butiker varit öppna efter pandemin och att all personal är tillbaka i fullt arbete. Det har inneburit begränsade hyressubventioner för egna butikerna och i övrigt inga permitteringsstöd i kvartalet.

Resultatet förbättrades väsentligt. En EBITDA-nivå på 10,8 (5,6) MSEK, vilket innebar en EBITDA-marginal på 11,9%. Ackumulerat uppgick EBITDA till 17,0 (0,8) MSEK vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 7,3%. Om man tar hänsyn till att bolaget under 2020 hade 4,9 MSEK i olika typer av Coronastöd så här långt på året, framstår årets ackumulerade resultatökning ännu starkare. Rensat från hyressubventioner och andra Covidstöd ökar EBITDA ackumulerat med 20,0 MSEK.

Pandemin är inte över ännu, och man kan se en ökad oro på flera europeiska marknader inför årsslutet. Men trots att året tidigare påverkats negativt av nedstängningar och restriktioner i många länder, har bolaget hittills åstadkommit ett starkt utfall både vad gäller försäljning och resultat. Året ska nu kunna avslutas med en riktig julhandel igen, något kunderna och butikerna tyvärr inte fick uppleva förra året.

Welcome to our world. Welcome to our dream.

Kristina Lindhe

Verkställande direktör

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08.00 CET. Lexingtons aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet LEX. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, email: [email protected], tel: +46 844 68 61 00.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *