Tillväxt i abonnemang

| 9 juni, 2021 | 0 kommentarer

Sonetel – ett SaaS-företag listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm – redovisar vinst i april samt en ökning i förnyelsevärdet av kundabonnemang.

Den preliminära månadsrapporten för april för moderbolaget Sonetel AB (publ) visar på en vinst före skatt på 0,1 MSEK. Resultatet påverkades positivt av valutakursförändringar på skulder till bl.a. dotterbolaget, med ca 0,3 MSEK. Uppgifterna är inte granskade av bolagets revisor.

Preliminära data för den efterföljande månaden maj visar på följande trender:

Antalet nya betalande kunder var ca 43 per dag – vilket var oförändrat sedan april. Det kan jämföras med maj 2020 då antalet nya betalande kunder per dag var ca 36.

Antalet företag som använde Sonetels nya chattfunktion för hemsidor ökade med +3% från april till maj. Totalt nyttjade 2 293 företag den nya tjänsten i slutet av maj.

Antalet kundabonnemang för virtuella internationella telefonnummer (ca 70% av intäkterna) ökade med ca 2%.

Antalet Business package abonnemang (ca 4% av intäkterna) ökade med ca 1%.

Antalet Premiumabonnemang (ca 15% av intäkterna) ökade med ca 1%.

Det årliga värdet av samtliga kundabonnemang (ARR) ökade med ca 1% (räknat i USD).

Antalet aktiva kunder– d.v.s. kunder som hade ett aktivt abonnemang ökade med ca 2%.

Kundanskaffningskostnaden (CAC) ökade till ca 200 SEK (24 USD) i snitt per ny betalande kund, vilket gav en återbetalningstid per ny betalande kund (ROI) på ca 4 månader. Detta kan jämföras med maj 2020 då CAC låg på ca 283 SEK (29 USD) samt ROI på ca 6 månader.

Bolaget startade under mars månad sin satsning på marknadsföring via affiliates via ShareaSale. Vid maj månads slut hade 164 affiliates anslutit sig för att marknadsföra Sonetels tjänster. Andelen nya betalande kunder som kom via affiliates var i maj ca 4%.

Satsningar som gjordes på SEO (Search Engine Optimization) i november, genom skapandet av en mängd informationssidor av allmängiltigt värde, relaterat till bolagets tjänster, har under maj gett en fortsatt ökning av den organiska trafiken till bolagets sidor från Google sök. Den tillkommande trafiken bedöms bidra med ca 8% av de nya betalande kunderna i maj – vilket kan jämföras med 6% i april.

Under maj lanserades en första integration med Zapier, en populär integrationstjänst som gör det möjligt för icke-tekniker att knyta ihop olika system för ökad automatisering i mindre företag.

Bolaget började även ta betalt för sina tjänster via Google Pay.

Kundbetyget på Trustpilot kvarstod på 4,7 av 5.

”Vi har efter maj månads utgång även lanserat ett antal tilläggstjänster för call centers och större bolag .” säger VD Henrik Thomé. ”Vår förhoppning är att de ska bidra till tillväxten under kommande månader.”

 

Om Sonetel
Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 170 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

 

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
[email protected]

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2021 kl. 10:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.