Tillväxtverkets beslut om återkrav upphävs

| 4 juli, 2022 | 0 kommentarer

Hifab Group AB (publ) har tidigare informerat om Tillväxtverkets beslut om att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd, avseende år 2020, för Hifab AB (”Hifab”) om 1,8 MSEK. Se pressmeddelande från 2021-08-27. Hifab överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som nu dömt till Hifabs fördel och upphävt Tillväxtverkets beslut. 

2021 återkrävde Tillväxtverket tidigare utbetalt belopp, på 1,8 MSEK, då de inte ansåg att Hifab uppfyllt kraven för att ha rätt till stöd vid korttidsarbete. Beloppet reserverades för 2021 vilket innebar en negativ resultatpåverkan för Hifab.

Hifab överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som i sin bedömning nu kommit fram till att Tillväxtverket inte uppfyllt sin bevisbörda. Därför har Förvaltningsrätten beslutat att ge Hifab rätt och upphäva Tillväxtverkets beslut.

Tillväxtverket har nu tre veckor på sig för det fall de vill överklaga Förvaltningsrättens dom. Om ingen överklagan inkommer vinner Hifab ärendet, vilket kommer medföra en positiv resultateffekt för Hifab på 1,8 MSEK för år 2022.

För ytterligare information kontakta:

Emma Johansson
CMO & Kommunikationschef
073-072 37 66
[email protected]

Nicke Rydgren
CEO
070-543 59 00
[email protected]

Hifab är specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 11 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 320 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.