TopRight Nordic förvärvar ArtStyle Stockholm AB

| 3 augusti, 2022 | 0 kommentarer

Smart-techbolaget TopRight Nordic har förvärvat profileringsföretaget ArtStyle Stockholm AB, som omsätter ca 1 MSEK. Ägaren har accepterat erbjudandet. Förvärvsbeloppet på 350 KSEK betalas med nyemitterade aktier i TopRight uppgående till 350 KSEK. 

TopRight Nordics förvärv av ArtStyle är ett strategiskt viktigt drag för att ytterligare stärka och utveckla affärsområdet TopSolutions, där upplevelselösningar för showrooms och  SMART Glas möts.

ArtStyle har varit underleverantör till TopSolutions inom framför allt montage av SMART Glas där nu marknaden utvecklas. Ett flertal kundinstallationer till Polestar, Uni3 by Geely, Västerås stad och STENA, för att nämna några kunder. Bolaget omsätter ca 1 MSEK och har varit verksamt sedan 2018. Omsättningen i TopRights affärsområde TopSolutions efter förvärvet av ArtStyle Stockholm beräknas till ca 80 MSEK (2022).

Tidplanen är att TopRight Nordic tillträder ArtStyle Stockholm under augusti 2022. 

”Med förvärvet av profileringsföretaget ArtStyle i Stockholm utvecklar vi vårt affärsområde TopSolutions, genom utveckla SMART Glas marknaden ytterligare för våra kunder. Vårt erbjudande inom affärsområdet blir mer heltäckande och befäster ytterligare vår position som en komplett leverantör av innovativa upplevelselösningar”, säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic.

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 MDSEK inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en  gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

Omsättningsprognos för helåret 2022 är 280 MSEK genom organisk tillväxt (230 MSEK) och strategiska förvärv (50 MSEK).  

Läs mer på www.toprightnordic.com
 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, [email protected] 

Johan Lindholm, VD för ArtStyle i Stockholm AB på 0703-93 28 29  eller via mail, [email protected]nu

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022, kl. 08.30 CET.
 

ArtStyle i Stockholm AB

Profileringsföretag baserat i Stockholm med lång erfarenhet inom foliering, dekor, reklam och SMART Glas. Bolaget har varit verksamt sedan 2018.

 

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta  ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

 

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.