Träffa oss i Almedalen!

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Almedalsveckan är tillbaka i Visby och Preem kommer att medverka i olika aktiviteter. Som Sveriges största drivmedelstillverkare har Preem flera experter som mer än gärna pratar, lyssnar och deltar i givande diskussioner.

För oss innebär hållbar utveckling att behoven ska kunna tillgodoses både för oss och för kommande generationer.  Vi vill vara en engagerad, aktiv och pålitlig aktör i samhället och i de frågor där vi är verksamma. Att bidra till omställningen mot en mer hållbar värld innebär engagemang och delaktighet på många plan och vi träffas gärna för diskussion och har experter tillgängliga på plats också för era arrangemang under Almedalsveckan.

Söker du någon från Preem under Almedalsveckan? Kontakta [email protected]

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2035 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2021 var Preems omsättning 89,6 miljarder SEK.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.