Transcom Holding AB (publ) offentliggör förtida inlösen av sina utestående säkerställda obligationer

| 29 juni, 2021 | 0 kommentarer

Stockholm, Sverige – 29 juni 2021. Transcom Holding AB (publ) (”Emittenten”) offentliggjorde den 4 juni 2021 prissättningen av sina seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta till ett belopp om EUR 315,0 miljoner och med slutligt förfall 2026 (”Obligationerna”). Emissionslikviden från Obligationerna har bland annat använts till förtida inlösen av Emittentens utestående seniora säkerställda obligationer som förfaller 2023 (ISIN: SE0010832071) om EUR 180 miljoner (”Befintliga Obligationerna”). Inlösen villkorades av en framgångsrik emission av Obligationerna på för Emittenten godtagbara villkor som skulle resultera i en tillräcklig emissionslikvid för att Emittenten skulle kunna erlägga inlösenbeloppet (”Villkoret”).

Emittenten offentliggör härmed att Villkoret har uppfyllts. Förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna är därmed ovillkorlig och har färdigställts på inlösendagen den 28 juni 2021. Inlösenbeloppet som tidigare meddelats av Emittenten kommer utbetalas till den som är registrerad såsom innehavare av Befintliga Obligationer per avstämningsdagen den 18 juni 2021 i skuldboken såsom den tillhandahålls av Euroclear Sweden.

 För ytterligare information, vänligen kontakta 

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 (0)70 347 23 83, epost: [email protected]  

Snejana Koleva, CFO
Telefon: + 46 (0)70 508 3830, epost:
[email protected]

Helene Ruda, Kommunikationschef
Telefon: 070 311 75 60, epost: [email protected]

Om Transcom

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst, försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och påminnelsehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcentra och hemagenter. Vi är fler än 28 000 specialister i mer än 50 anläggningar i 23 länder, som levererar tjänster på 33 språk till kunder i olika branscher.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *