Transtema tecknar nytt avtal inom Site Maintenance med ett uppskattat värde om ca 150 Mkr över 3 år

| 21 november, 2022 | 0 kommentarer

Transtema Network Services AB (”Transtema”), ett dotterbolag till Transtema Group AB (publ), har ingått en avsiktsförklaring med en större kund som underhållspartner relaterat till dennes teknikfastigheter.

Ett avtal skall förhandlas fram under våren 2023 och parterna planerar för en uppstart under hösten 2023. Avsiktsförklaring avser 3 år och är uppskattat till ca 150 Mkr men kan komma att utökas med ytterligare beställningar.

Avtalet omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll av tekniska anläggningar för fast och mobilt nät med tillhörande infrastruktur så som byggnader, kraft, kyla, säkerhets-system, brandskydd med mera för ca 15 000 anläggningar i Sverige. Transtema underhåller redan idag aktiv utrustning på ovan nämnda teknikfastigheter.

”Vi är stolta över förtroendet och avtalet är en perfekt matchning med våra nuvarande åtaganden som kräver nationell täckning och serviceorganisation. Uppdraget passar väl in i vår strategi att fortsatt växa inom Site Maintenance” säger Magnus Eriksson VD för Transtema Network Services.

För mer information kontakta:

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information är sådan som Transtema Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 kl 08:30 CEST.

Om Transtema

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt nätverksutrustning och tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, kraftbolag samt större företag. Transtema grundades 1997 och är verksamma i både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med ticker TRANS.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *