Tre länder i Latinamerika uppgraderas

| 7 november, 2017 | 0 kommentarer

ti, nov 07, 2017 11:13 CET

Nicaragua och Jamaica uppgraderas från landriskklass 7 till 6. Dominikanska republiken uppgraderas från landriskklass 5 till 4. 

Nicaragua har varit placerad i landriskklass 7, den högsta riskklassen, i flera decennier. Förbättrade ekonomiska förutsättningar motiverar nu uppgraderingen av landet.

– Den positiva utvecklingen beror till stor del på att landet lyckats upprätthålla en tillväxt om cirka fem procent under de senaste åren, vilket är avsevärt högre än regionen i stort. Tillväxten har gynnats av ett antal reformer som underlättat företagsverksamhet. Det har lett till att utländska investerare i större utsträckning fått upp ögonen för landets potential inom exempelvis turism. Även minskande statsskuld och stabila statsfinanser har bidragit till den förbättrade riskbilden, säger André Lundvall, landanalytiker på EKN.

Jamaica

Den jamaicanska regeringens konsekventa arbete för att förbättra de hårt belastade offentliga finanserna har gett resultat. Den höga statsskulden (närmare 100 procent av BNP) väntas sjunka under de kommande åren samtidigt som valutareserven väntas växa.

– Sammantaget kommer det att skapa en viss buffert för oförutsedda händelser som ogynnsamma väderfenomen, som landet ofta utsätts för. Det gör att vi nu kan uppgradera Jamaica igen, efter nedgraderingen 2012. Ytterligare ett skäl för uppgraderingen är landets starka betalningsvilja. Landet har aldrig omförhandlat sina skulder utan alltid skött sina betalningar, om än med viss fördröjning i vissa fall.

Dominikanska republiken

Regeringen i Dominikanska republiken har genomfört flera viktiga satsningar för att stimulera landets långsiktiga utveckling, vilket även gett resultat på kort sikt. Landet har under den senaste tioårsperioden haft den högsta tillväxten i regionen med drygt fem procent per år.

– Satsningen på utbildning har fördubblats i relation till landets BNP sedan 2015 och statsskulden har varit sjunkande sedan 2013. Etableringen av ett trovärdigt inflationsmål för penningpolitiken och förbättrad tillsyn av finansmarknaderna har mottagits väl av både utländska och inhemska investerare, säger Andre Lundvall.

EKN:s garantiengagemang för export till Nicaragua uppgår till 6 miljoner kronor och för Jamaica till 3 miljoner kronor. För Dominikanska republiken uppgår garantiengagemanget till 95 miljoner kronor.

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

Carina Kampe, pressansvarig 08-788 01 66

[email protected]

EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svenska företags internationalisering och konkurrenskraft. EKN garanterar företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Genom garantierna stärks finansiering vid exportaffärer och företagens exportkapacitet. Under 2016 garanterade EKN 1 821 exportaffärer för 43,6 miljarder kronor till 130 länder. Garantier till små och medelstora företag uppgick till 2,5 miljarder kronor. EKN finansieras genom premier för garantierna. Varje affär hållbarhetsscreenas och större affärer granskas i enlighet med OECD:s regelverk innan garantigivning.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *