Trendbrott: Utbetalningar från a-kassan slutar minska

| 2 maj, 2022 | 0 kommentarer

Nu bryts trenden med minskande utbetalningar av ersättning från a-kassan som observerats efter de höga nivåerna under pandemin. I riket som helhet ökar utbetalningarna något det första kvartalet i år efter att ha minskat kontinuerligt under ett och ett halvt år.

– Den trend med minskade utbetalningar från a-kassan som pågått efter pandemin verkar nu ha brutits. Trendbrottet understryker vikten av att vara medlem i a-kassan för att vara trygg genom arbetslivet, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Utbetalningarna av ersättning från a-kassan, som minskat sedan slutet av 2020, ökar under det första kvartalet med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. Det första kvartalet 2022 var de totala utbetalningarna från a-kassan 4 294 miljoner kronor. Det är en svag ökning jämfört med fjärde kvartalet 2021, då 4 280 miljoner kronor betalades ut.

För Kommunals a-kassa, till antalet medlemmar den tredje största a-kassan, är ökningen hittills måttlig.

– Våra drygt 600 000 medlemmar, som alla jobbar inom yrken som håller i gång Sverige, gjorde fantastiska insatser under pandemin. Att vi nu noterar en mindre ökning är normalt i början av ett nytt år och kan ha sin förklaring i att många medlemmar som är verksamma som säsongsarbetare i den gröna sektorn inte än har fått sina nya scheman eller uppdrag. Generellt minskar alltid arbetslösheten bland våra medlemmar ju längre in på våren vi kommer, säger Helena Wågberg, kassaföreståndare på Kommunals a-kassa.
 

Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. Dalarna och Gotland noterade den största ökningen i utbetalningar från a-kassan, 14,8 procent. I Stockholms län minskade utbetalningarna med 4,9 procent under samma period.

Utbetalningar från a-kassan per län (miljoner kronor)
 

Län

Q4 2021

Q1 2022

Förändring

Blekinge

53

56

5,4 %

Dalarna

92

105

14,8 %

Gotland

17

19

14,8 %

Gävleborg

120

133

11,1 %

Halland

118

116

-1,8 %

Jämtland

42

43

2,8 %

Jönköping

102

104

1,6 %

Kalmar

73

78

6,1 %

Kronoberg

62

61

-1,9 %

Norrbotten

81

81

0,3 %

Skåne

728

754

3,6 %

Södermanland

121

123

1,8 %

Stockholm

1 208

1 148

-4,9 %

Uppsala

142

139

-1,8 %

Värmland

100

105

5 %

Västerbotten

64

67

4,1 %

Västernorrland

100

108

8 %

Västmanland

105

108

2,8 %

Västra Götaland

672

659

-2 %

Örebro

118

125

6,3 %

Östergötland

161

160

-1 %

Riket

4 280

4 294

0,3 %

Utbetalningar per kvartal är avrundade till hela miljoner. Den procentuella skillnaden är beräknad på de exakta utbetalningarna.

Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ytterligare material och pressbilder
Pressbild Tomas Eriksson

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 08-554 231 13 eller [email protected]
Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 08-555 138 37 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
– Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på: www.sverigesakassor.se.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.