Trianon emitterar nya hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000

| 11 november, 2022 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat efterställda hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000 med evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum (de ”Nya Hybridobligationerna”). Emissionen övertecknades. De Nya Hybridobligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 7.00%. Trianon avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

En summa motsvarande likviden från emissionen av de Nya Hybridobligationerna kommer att användas i enlighet med Trianons uppdaterade hållbarhetsramverk (”Sustainability Financing Framework”), inklusive för att refinansiera de utestående Hybridobligationerna (såsom definieras nedan).

Trianons tidigare offentliggjorda frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavare av Bolagets utestående hållbara hybridobligationer med ISIN SE0012453900 (”Hybridobligationerna”) löpte ut kl. 15.00 den 11 november 2022. Trianon avser att offentliggöra resultatet av Återköpserbjudandet den 14 november 2022.

Swedbank agerade som s.k. sole bookrunner i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna samt s.k. dealer manager för Återköpserbjudandet.
Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040 611 34 97, [email protected]

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, [email protected]

Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl. 17:15.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00
[email protected]
www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

                                    

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *