Trianon förvärvar handelsfastighet i bostadsområdet Hermodsdal

| 6 oktober, 2021 | 0 kommentarer

Trianon har tecknat avtal om förvärv av en handelsfastighet om cirka 1 700 kvm i Hermodsdal i södra Malmö. Säljare är Svenska Handelsfastigheter och hyresgäst är ICA Supermarket. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 38 Mkr.

Fastigheten Malmö Hermodsdal 9 är en handelsfastighet med ICA Supermarket som hyresgäst, en butik i direkt anslutning till Trianons cirka 1 200 lägenheter i området. Uthyrningsbar yta är 1 700 kvm och hyresvärdet cirka 2 Mkr. Tillträde sker 11 oktober 2021.

Förvärvet sker i bolagsform. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa.

”Att äga handelsfastigheter i direkt anslutning till våra 1 200 lägenheter i Hermodsdal stärker våra möjligheter att utveckla trivsamma och trygga bostadsområden för våra hyresgäster”, säger Olof Andersson VD på Trianon.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040 611 34 97

[email protected]

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD

040-611 34 85
[email protected]

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *