Trill Impact skapar en ledande mjukvarukoncern inom hälsa och sjukvård genom en fusion av Meona och i-SOLUTIONS

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

Genom en strategisk sammanslagning av Meona och i-SOLUTIONS etablerar Trill Impact en marknadsledande mjukvarukoncern med inriktning mot digitalisering av vårdgivare i syfte att förbättra behandlingskvalitet, patientsäkerhet och tillgång till vård.

Med detta strategiska initiativ visar Trill Impact sin expertis när det gäller att utveckla medelstora företag. Fusionsgodkännande har erhållits och båda transaktionerna har nu slutförts.

Genom att kombinera de två företagen gör Trill Impact det möjligt för Meona och i-SOLUTIONS att erbjuda kunderna en helhetslösning för klinisk och administrativ medicinsk programvara.

Meona bidrar med sin marknadsledande kliniska programvara som stöder arbetsprocesser och krav inom modern klinisk praxis. Produkterna inkluderar specialiserade lösningar för medicinering och datahantering för såväl akutmottagningar som för andra kritiska medicinska arbetsflöden, inom både normal- och intensivvård. Meonas lösningar fokuserar på att effektivisera den medicinskt relaterade digitala infrastrukturen i Kontinentaleuropa, för såväl medelstora som stora sjukhus (inklusive universitetssjukhus). i-SOLUTIONS, som är kända för sina helhetslösningar, erbjuder specialiserad, tillförlitlig och kundanpassad programvara för medicinska arbetsflöden och patienthantering för sjukhus, röntgenmottagningar och laboratorier.

Meona och i-SOLUTIONS gemensamma erbjudande kommer att bidra till ökad digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemet, förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet, samt bidra till en långsiktigt resurseffektiv vårdinfrastruktur i Kontinentaleuropa. Den nybildade koncernen avser att använda sin starka marknadsposition för att stödja digitaliseringsarbetet hos såväl kunder som andra intressenter. Vikten av att digitalisera vårdgivare är står i centrum för en rad offentliga initiativ. Den nya koncernen är nu öppen för samarbete med andra som delar samma vision, att driva digital innovation inom hälsa och sjukvård.

Kristian Klosterkemper, Investment director hos Trill Impact, ser fram emot att stödja Meona och i-SOLUTIONS i deras gemensamma ambition: ”De båda företagens produkter bidrar till att lösa viktiga samhällsutmaningar kopplade till patientsäkerhet, vårdkvalitet och vårdeffektivitet. Samtidigt ser vi att produkterna har en stor tillväxtpotential i ett mycket attraktivt marknadssegment. Denna sammanslagning är ett tydligt exempel på hur Trill Impact aktivt söker och skapar möjligheter. I just detta fall inledde vi diskussioner för mer än nio månader sedan och vi är stolta över att ha nu ha lyckats komma i mål med denna ambitiösa transaktion.”

Dr. Tobias Schäfer, läkare och VD för den nya koncernen, tillägger: ”I Trill Impact har vi hittat en ägare som delar vår vision och vår entreprenörsanda. Vi kombinerar Meonas styrka inom innovation med i-SOLUTIONS erfarenhet och produktsortiment, vilket kommer att göra oss till den marknadsledande mjukvaruleverantören inom vårdsektorn. Vi är övertygade om att våra kunder kommer att dra stor nytta av detta partnerskap.”

För Trill Impact är dessa två förvärv de första transaktionerna i DACH-regionen. Korbinian Knoblach, som leder Trill Impacts rådgivningsteam i regionen, ser många möjligheter i området: ”Vi är ett private equity-företag som utvecklar medelstora företag i norra Europa, företag som adresserar sociala och miljömässiga utmaningar kopplade till de 17 globala målen för hållbar utveckling. Det är därför glädjande att se hur stort intresse Trill Impact tilldrar sig från entreprenörer och företag som tillsammans med oss vill hantera dessa utmaningar, samtidigt som de strävar efter innovation och ledande marknadspositioner.”

Presskontakter:
Kristian Klosterkemper
Trill Impact Director
+49 172 862 8779
[email protected]

Trill Impact (www.trillimpact.com) är ett private equity-företag med inriktning mot medelstora företag i Nordeuropa, med potential att öka värdeskapandet och samtidigt bidra till de Globala Hållbarhetsmålen. Trill Impacts ambition är att bli en global ledare inom Impact Private Equity genom en hållbarhetsinriktad aktiv investeringsstrategi och ägarmodell.

The Meona Group (www.meona.de) grundades 2008 av den nuvarande ledningsgruppen och är en marknadsledande leverantör av klinisk programvara för medicinsk dokumentation, arbetsflöde och patienthantering. Företaget fokuserar på att förbättra effektiviteten i medicinsk digital infrastruktur för sin kundbas av medelstora och stora universitetssjukhus i Kontinentaleuropa. Gruppen erbjuder en omfattande klinisk programvara som täcker hela patientresan. Produktmodulerna syftar till att stödja läkare och sjuksköterskor under deras viktigaste arbetsmoment, att stödja arbetsflöden för akutmottagning, läkemedelshantering och omvårdnadsdokumentation, samt att tillhandahålla viktiga och ambulerande parametrar för spårning och kvalitetskontroll.

i-SOLUTIONS (www.i-solutions.de) är ett specialiserat tyskt programvaruföretag som erbjuder arbetsflödes- och patienthanteringslösningar för små till medelstora sjukhus, digitala bildsystem samt laboratorier med skräddarsydda krav. Företaget erbjuder administrationsinriktade mjukvarupaket till sjukvårdsinstitutioner, inklusive sjukhusinformationssystem, radiologiska informationssystem och laboratoriesystem.

SDG och Impact-bidrag: Syftet med de mjukvarulösningar som Meona och i-SOLUTIONS erbjuder är att förbättra kvalitet och effektivitet inom vården samt att öka patientsäkerheten på sjukhus. Detta medför ett direkt bidrag till SDG-mål 3.4 – Minska förtidig dödlighet från sjukdomar genom förebyggande och behandling, samt SDG-mål 9.1 – Utveckla pålitlig och motståndskraftig infrastruktur med hög kvalitet för att stödja människors välbefinnande. Idag är sjukvårdens kvalitet och effektivitet hotad. På tyska sjukhus inträffar ett stort antal biverkningar och dödsfall varje år som skulle kunna undvikas. Tyska sjukhus ligger även efter när det gäller digital hälsa, något som bidrar till brist på kontinuitet och samordnad vård för patienter. Det krävs många åtgärder för att förbättra säkerhetskulturen på sjukhus. Meona och i-SOLUTIONS produkter tillhandahåller infrastruktur och kliniska tillämpningar som möjliggör förbättrade hälsoresultat. Det nya sammanslagna företaget, kommer att utgöra en drivkraft för digitalisering av vårdgivare.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.