Trill Impact stänger sin första fond på 900 miljoner euro

| 3 september, 2021 | 0 kommentarer

Trill Impact har rest 900 miljoner euro (10,2 miljarder kronor) i totala kapitalåtaganden från framstående institutionella investerare globalt till sin impact mid-market buyout-fond (”fonden”). Fonden blir därmed en av de största förstagångsfonderna i världen i detta segment som stängts under pandemin

Trill Impact grundades 2019 av Jan Ståhlberg och är idag ett av de största dedikerade impact private investments-företagen Europa. Trill Impact har mer än 1 miljard euro i förvaltade tillgångar inom sina två rådgivningsstrategier, impact private equity och microfinance.

Trots att fonden har rests under covid-19 pandemin är den en av de största förstagångsfonderna som en ny och oberoende impact-aktör har rest sedan den globala finanskrisen. Fondresningen har genomförts tillsammans med Nordea Asset Management som har haft rollen som global distributör för fonden, Acalyx Advisors Inc. som har bistått Trill Impact med fondresningen på den amerikanska marknaden samt Campbell Lutyens & Co som har varit rådgivare till Trill Impact.

Sedan fondens lansering har fyra investeringar genomförts, samtliga i Norra Europa, med syfte att uppnå marknadsmässig avkastning och långsiktig hållbarhet. Trill Impact har tillsammans med ledningen i respektive bolag påbörjat arbetet med att växa och utveckla respektive företag i syfte uppnå dess fulla impact- och hållbarhetspotential.

Fonden har attraherat ett betydande antal investerare i Europa samt i Nord- och Sydamerika. I fondens rådgivande kommitté ingår bland andra: AP4 (Fjärde AP-fonden), AP6 (Sjätte AP-fonden), Allianz Global Investors, New York Life Insurance Company, Lucie och André Chagnon Foundation, Velliv Pension & Livsforsikring A/S samt Nordea Liv & Pension.

”Vi är glada och stolta att så många välrenommerade institutionella investerare har beslutat att investera i fonden i syfte att adressera de sociala och miljömässiga utmaningar omvärlden står inför. Vi är övertygade om att många investerare uppskattar Trill Impacts investeringsstrategi, baserad på lång erfarenhet inom private-equity, i kombination med hållbarhetsexpertis och fokus på Impact och ESG” säger Johanna Levander, chef för investerarrelationer på Trill Impact.

Jan Ståhlberg, Managing Partner och grundare av Trill Impact, ”Mitt långsiktiga mål med Trill Impact har sedan starten varit att skapa en ledande impact-aktör, med kraft att driva förändring genom impact investeringar. Vi vill underlätta för likasinnade, ansvarsfulla investerare att bidra till en bättre värld och även inspirera andra att ta steg i samma riktning. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Nordea Asset Management och fondens investerare har lagt grunden för en framgångsrik framtid.”

”Nordea har i mer än 30 år haft ett starkt engagemang för ansvarsfulla investeringar vilket ligger bakom vårt beslut att i samarbete med Trill Impact erbjuda investerare möjligheten att delta i den förändring vi tillsammans vill se i världen,” avslutar Nils Bolmstrand, VD för Nordea Asset Management.

Johanna Levander, Head of Investor Relations, +46 766 954 890

Trill Impact (www.trillimpact.com). Trill Impact är ett nyskapande Impact House med mer än 1 miljard euro i förvaltade tillgångar inom sina två rådgivningsstrategier, private equity och microfinance. Som exklusiv investeringsrådgivare till Trill Impact-fonden, har företaget ett team med mer än 20 erfarna experter baserade i Sverige och Tyskland. Företagskulturen inom Trill Impact präglas av en hög ambitionsnivå och en passion för att driva positiv förändring i omvärlden samt förverkliga företagets vision om att skapa konkurrenskraftig finansiell avkastning kombinerat med långsiktig impact till förmån för investerare, företag och samhället i stort.

Nordea Kapitalförvaltning (www.nordeaassetmanagement.com). Nordea Kapitalförvaltning (“NAM”) är en del av Nordeakoncernen och är den största koncernen för finansiella tjänster i Norden. NAM erbjuder europeiska och globala investerare exponering mot en bred uppsättning investeringsfonder, som riktar sig till ett brett utbud av kunder och distributörer inklusive banker, kapitalförvaltare, oberoende finansiella rådgivare och försäkringsbolag. Nordea Asset Management finns i Bonn, Bryssel, Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Milano, New York, Oslo, Paris, Santiago de Chile, Singapore, Stockholm, Wien och Zürich. Nordeas lokala närvaro går hand i hand med målet att vara tillgänglig och erbjuda kunderna den bästa servicen.

Detta material har endast utarbetats i informationssyfte. Alla uttalanden och åsikter som ingår häri kan komma att ändras om ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar förändras. Det finns ingen garanti för att några bedömningar, utsikter eller framåtblickande uttalanden kommer att infrias.

Originalspråket för detta material är engelska, detta är en översättning.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *