Truecaller förvärvar CallHero för att förstärka produkten på den amerikanska marknaden

| 13 januari, 2022 | 0 kommentarer

Truecaller, den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation, har ingått avtal om att förvärva det israeliska företaget CallHero (www.getcallhero.com). CallHero har utvecklat en unik teknisk lösning för både Android och iPhone, som automatiskt besvarar och analyserar inkommande samtal med hjälp av en digital assistent, en Smart Agent. Lösningen erbjuds idag till konsumenter och företag i USA och stärker därmed Truecallers erbjudande ytterligare.

“Genom CallHero får användaren ett intelligent stöd i att hantera inkommande samtal med hjälp av en AI-baserad assistent som svarar på samtalet. Konversationen mellan uppringaren och assistenten syns i textbaserat format, live i appen. Denna tjänst kommer att ytterligare hjälpa våra användare att prioritera det som är relevant och viktigt, samtidigt som det snabbare förbättrar vår förståelse för kontexten av oönskade samtal. Tekniken som CallHero har utvecklat stärker Truecallers erbjudande i USA genom att integreras in i vår befintliga tjänst och accelererar därmed vår expansionsplan där. Vår avsikt är givetvis att framöver rulla ut denna funktionalitet på alla våra marknader. CallHero har idag en välutvecklad avancerad funktionalitet för iPhone-användare vilket är viktigt i västvärlden, men också ett värdefullt komplement i vårt arbete att göra Truecaller mer effektivt och användarvänligt för såväl iPhone- som Android-användare världen över”, säger Alan Mamedi, VD för Truecaller.

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 4,5 miljoner USD, varav 2,6 miljoner USD betalas kontant vid förvärvets slutförande och 1,9 miljoner USD genom nyemitterade aktier i Truecaller. Syftet med emission av nya aktier är att stärka den långsiktiga kopplingen till Truecaller för vissa nyckelpersoner hos CallHero. Därtill utgår en potentiell tilläggsköpeskilling om maximalt 2 miljoner USD givet att vissa mål uppnås under en period på upp till fyra år efter affärens slutförande. Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden för genomförande och förväntas slutföras under första kvartalet 2022. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt nyemitterade aktier i Truecaller AB. Förvärvet är i första hand ett förvärv av teknik och kompetens och bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på resultatet under 2022.

Läs mer om Truecaller och CallHero på vår blogg (in english)

Se en kort video om CallHero (in english)

För mer information, kontakta gärna:

Annika Billberg, Head of IR & Communication
+46 702 679791
[email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Truecaller AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 300 miljoner aktiva användare, har laddats ned en halv miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 38 miljarder oönskade samtal under 2021. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *