Connect with us

Marknadsnyheter

Tryggt, bra och valuta för pengarna: AB Tranåsbostäder får toppbetyg av hyresgästerna

Published

on

AB Tranåsbostäder har genomfört ett omfattande förändringsarbete som nu bär frukt. I bolagets senaste NKI-undersökning för bostäderna (nöjd kund-index) syns att hyresgästerna har blivit nöjdare med servicen, bostäderna och områdena runt omkring. Även tryggheten har ökat och ligger över branschsnittets betyg. Därtill framkommer att AB Tranåsbostäders hyresgäster tycker att boendet är prisvärt.

— Det är oerhört glädjande att våra hyresgäster ger oss så fina betyg och att vårt långsiktiga strategiska arbete med exempelvis kommunikation, proaktivitet och renoveringar uppmärksammas, säger Magnus Nilsson, vd på Tranåsbostäder.

I undersökningen ger hyresgästerna höga betyg inom ”Valuta för pengarna” (89,7 på en 100-gradig skala) vilket är 3,1 procent högre än i den senaste mätningen, och 13,9 procent högre än branschsnittet. Många hyresgäster anger dessutom att de skulle rekommendera någon att flytta till bostadsområdet och att de trivs i området. Även där hamnar Tranåsbostäder en bra bit över branschgenomsnittet.

— Vår målsättning är att leverera hög bostadskvalitet, närvaro och tillgänglighet med ett högt upplevt värde för pengarna. Jag och mina medarbetare är glada att vårt arbete uppskattas och att våra hyresgäster tycker det vi gör är värdefullt, säger Magnus Nilsson.

Höga betyg för både service och miljöer

Hyresgästerna är också nöjdare med såväl servicen som produkten, det vill säga lägenheten, allmänna ytor och utemiljöerna.

I området service, som bland annat inkluderar att ta kunden på allvar och hjälpa till när det behövs, får Tranåsbostäder 87,2 på en 100-gradig skala. Det är 5,6 procent högre betyg än branschsnittet. Framför allt är hyresgästerna nöjda med tillgängligheten, att de får kontakt med rätt person och bemötandet.

Även de fysiska miljöerna får höga betyg och Tranåsbostäder får 7,8 procent över branschgenomsnittet med en total nöjdhet på 85,4. Betygen ökar inom samtliga områden: lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön. Hyresgästerna är extra nöjda med underhåll och val av blommor, buskar och träd.

Ökat arbete med trygghet

Undersökningen visar därutöver att hyresgästerna känner sig tryggare hos Tranåsbostäder än tidigare. Högst betyg får grannsamverkan, trygga trapphus, säkerhet mot inbrott i lägenheten och belysning på gården/ nära huset.

— Vi vet att trygghet är viktigt för våra hyresgäster och vi har satsat mycket på bland annat säkerhetsdörrar, underhåll och renovering, belysning och att hålla det rent och snyggt i och runt våra fastigheter. Det värmer att se att våra kunder känner sig trygga hos oss och med sina grannar, säger Magnus Nilsson.

Även nöjdare lokalhyresgäster

Undersökningen inkluderade även nöjdheten hos lokalhyresgästerna, som framför allt ger högre betyg till att få felet reparerat i rimlig tid, få bekräftelse på att arbetet är utfört och att få information i samband med reparation/anpassning av lokalen. När det kommer till att hjälp när det behövs får Tranåsbostäder 6,7 procent högre betyg än branschgenomsnittet.

— Vi är mycket stolta över den ökade nöjdheten även bland våra lokalhyresgäster. De har en oerhört viktig roll för Tranås som plats och fastigheterna är många gånger avgörande för deras arbete och framgång, säger Magnus Nilsson.

För mer information kontakta

Magnus Nilsson, vd, Tranåsbostäder
Tel: 0140-38 49 54
Mejl: [email protected]

Tranåsbostäder grundades 1949 och erbjuder attraktiva bostäder och moderna lokaler för livsviktiga verksamheter såsom skola och äldreomsorg. Vi värnar om vårt närområde och är aktiva i att skapa ett växande och välmående Tranås. Läs mer på tranasbostader.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.