Connect with us

Marknadsnyheter

Undersökning visar: Män sparar till bostaden och kvinnor till barnen

Published

on

Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo, tycker att Internationella mansdagen är ett bra tillfälle för männen att ta initiativet för att prata om hur sparandet kan bli mer jämställt i relationen.

Det finns skillnader i hur mycket män och kvinnor sparar. Det visar en undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Borgo. Till exempel kan män spara betydligt mer än kvinnor varje månad, 3 300 kronor i jämförelse med 2 600 kronor.

Vad vi sparar till skiljer sig också åt. 4 av 10 män uppger att man sparar till ett bostadsköp. Endast 2 av 10 kvinnor sparar till det ändamålet.

Samtidigt är det vanligare bland kvinnor att spara till andra. Var fjärde kvinna uppger att de sparar till barnen eller annan närstående varje månad. Endast var åttonde man gör detsamma.  Kvinnor sparar också i högre utsträckning än män till semestern och bufferten.

”Våra sparsiffror bekräftar en etablerad bild, där kvinnor i heteronormativa relationer förväntas ta större ansvar för familjelivet. Allt för ofta läggs ansvaret på kvinnan att se till att relationen blir mer jämställd. Här skulle jag vilja uppmuntra alla män att, i mansdagens anda, ta initiativet för att tillsammans med sin partner se över sparandet,” säger Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo och fortsätter:

”Hur sparandet bör se ut skiljer sig från relation till relation. Det viktigaste är att man tagit gemensamma beslut kring sitt sparande så båda parter ges möjlighet till insyn för att kunna engagera sig i den gemensamma ekonomin. Har man inte delad ekonomi är det också viktigt att båda ges individuell möjlighet till sparande som ger avkastning.”

Vilka sparformer vi väljer skiljer sig också åt:

  • 4 av 10 kvinnor har sitt sparande på ett nollräntekonto (vilket endast 3 av 10 män har).
  • 4 av 10 män är aktiesparare (i jämförelse är det 2 av 10 kvinnor som sparar i aktier).

Åsa Fagerlund, sparansvarig på Borgo, ser ett samband mellan dessa siffror:

”Våra siffror visar att män i högre utsträckning gör aktiva val kopplat till sitt sparande. Om det handlar om intresse, kunskapsnivå, riskbenägenhet eller hur mycket tid som man kan avsätta till sin privatekonomi låter jag vara osagt. Men det är något som är viktigt att bottna i under det samtal som jag uppmuntrar alla män att initiera med sin partner på mansdagen,” säger hon.

Internationella mansdagen infaller den 19 november och avser att fokusera på mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

Här är Borgos 3 bästa tips för ett jämställt sparande

  1. Prata om ert sparande

Ojämställdhet kan vara en konsekvens av okunskap. Genom att sätta er ner tillsammans och prata igenom hur ert sparande ser ut idag, blir det lättare att föra en diskussion kring det borde se ut.  

  1. Säkra bufferten först

Det är alltid viktigast att säkra bufferten först. Bufferten syftar till att skydda er mot oförutsedda utgifter som kan drabba hushållet. Prata igenom, och kom överens om, vad bufferten ska användas till. Det är viktigt att båda parter tar gemensamt ansvar för gemensamma utgifter utifrån era förutsättningar.

  1. Välj rätt sparform

Oavsett om ni sparar till en tropisk solsemester, en språkresa för barnen eller taket som måste bytas bör ni göra en plan framåt. Välj sparform som de olika sparmålen kräver. Till exempel kan det vara klokt att välja trygga sparalternativ med låg risk för sparmål som ligger nära i tiden, medan sparalternativ med högre risk är mer passande för ett sparande med längre tidshorisont.

Så gjordes undersökningen:
Demoskop genomförde i april 2022 en undersökning på uppdrag av Borgo där 2017 personer fick svara på frågor om sin privatekonomi. Undersökningen resulterade även i Spargrisrapporten – en sammanställning och analys av svenskarnas sparande.

Vid frågor om undersökningen:
Kontakta Åsa Fagerlund
E-post: [email protected] 
Telefon: 010-5252500

Om Borgo:
Borgo grundades 2018 och är ett fristående hypoteksbolag med målsättningen att erbjuda marknadsledande bolån via kreditförmedlare till svenska privatpersoner. Borgo erbjuder även sparkonton till privatpersoner och företag. 
Borgos bolån förmedlas via ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Sparbanken syd och Ålandsbanken. Borgo är kreditgivare och fattar alltid kreditbesluten.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.