Connect with us

Marknadsnyheter

Universell bår för långa transporter tas fram på Karolinska Universitetssjukhuset

Published

on

En bår som kan anpassas efter patientens storlek och efter transportmedel står högt på önskelistan för Karolinskas flygande transportteam. En sådan teknisk lösning finns inte idag, men i maj 2023 ska en sådan bår vara klar att tas i bruk.

När en svårt sjuk patient flyttas mellan ambulans och helikopter är tiden knapp.
–    Varje sekund räknas, särskilt i vårt kalla klimat. Om det handlar om en ECMO-transport har vi exakt sju minuter på oss innan slangarna fryser. Omlastningen måste därför gå smidigt, säger Lars Falk, chef för Intensivvård och transport på Karolinska.    

Karolinska Universitetssjukhuset har 20 års erfarenhet av att transportera kritiskt sjuka över hela världen med flygplan eller helikopter. Vårdteamen i luften har olika specialinriktningar för att följa patienternas behov. Patienterna är nyfödda barn i behov av ECMO-vård, vuxna som behöver transporteras till en vårdnivå som är högre än vad som finns på hemmasjukhuset eller barn som skadas allvarligt i olyckor. Karolinska Universitetssjukhuset är norra Europas enda sjukhus som kan erbjuda ECMO under längre transporter. ECMO är en avancerad form av intensivvård då blodet syresätts utanför kroppen.

Helhetslösning behövs för långa transporter över hela världen

Transporterna i luften kan vara både långväga och tidskrävande vilket ställer hårda krav på vårdteamets kompetens, men också på utrustningen. Båren som patienterna ligger på har visat sig vara en svag länk i kedjan. Ambulanser i olika regioner och länder har olika lösningar för bårens infästning, vilket försvårar omflyttningar. Olika bårar behövs dessutom för att transportera vuxna och/eller ECMO-patienter, barn och spädbarn.

–    Vårt breda uppdrag kräver att vi snabbt kan ställa om till exempel från en barntransport till en ECMO-transport i samma fordon. Vi behöver också ha beredskap för att flytta patienter till och från ambulanser i olika länder, säger Lars Falk.

Tillsammans med det norska företaget Vipe 21 utvecklar Karolinska nu en bår som ska fungera för både barn och vuxna och som ska kunna kopplas in i de flesta av världens ambulanser. Fram tills nu har det inte funnits någon sådan helhetslösning. 

Lättare och bekvämare

Båren består av en basplattform dit olika moduler kan kopplas beroende på vilken patient som ska förflyttas. Mekaniken ska vara robust och enkel för att tåla grus, väder och temperatur bättre. Ett kompositmaterial ska göra båren så lätt som möjligt med aluminiumram runt för god hållfasthet. 
–     Den ska också vara bekvämare än dagens bårar, som är gjorda för kortare prehospitala transporter. Vi vill undvika att patienterna får liggsår, säger Lars Falk.
Båren kommer att certifieras för medicinskt bruk innan den ta i drift, vilket enligt planerna ska ske i maj 2023.

Transporter med Karolinskas flygande vårdteam  
ECMO:  ExtraCorporeal Membran Oxygenering, transport vid behov av extern syresättning via ECMO. Cirka 100 transporter per år
PETS: Pediatric Emergency Transport Service, barntransporter. Cirka 250 transporter per år
AITT: Advanced Intensive vare Transportation Team, vuxentransporter. Verksamheten har precis startat, men beräknat antal är 1 transport varannan dag. 
Läs mer om Karolinskas flygande team

Presstjänsten Karolinska Universitetssjukhuset

08-123 740 10

[email protected]

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.