Uppdatering av finansiell kalender 2021

| 19 februari, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Group Group AB har beslutat uppdatera bolagets finansiella kalender för 2021 enligt följande:
 

Bokslutskommuniké 2020                                             25 februari 2021

Delårsrapport jan-mar 2021                                          19 maj 2021

Årsstämma 2021                                                           19 maj 2021

Delårsrapport jan-jun 2021                                            25 augusti 2021

Delårsrapport jan- sep 2021                                          10 november 2021

Bokslutskommuniké 2021                                              23 februari 2022
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, CEO, Gomero Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: [email protected]  
 

Kort om Gomero
Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag,
Gomero Nordic AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *